Author Archives: Tünzalə Hüseynova

04 aprel 2022-i il tarixdə dos.İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının açıq dərsi keçirildi

04 aprel 2022- ci iltarixdə GDU –nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində III kurs Fizika müəllimliyi ixtisasında  Fizika kafedrasının dosenti İsgəndərova Səyyarə Paşa qızınlın “Nüvə fizikası” fənnindən “Atom nüvəsinin modeliləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə fakültə dekanı prof.M.S.Quliyev.,  Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev.,  kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.E.X.İsmayılov., dos.R.M.İmanov., dos.R.K.Hüseynov., b/m.E.M.Məmmədov.,  b/m.S.X.Musayev.,  b/m.İ.M.Mövsümova.,

Daha ətraflı

01.04.2022-ci il tarixdə Hacıyeva Bahar Sabir qızının “Ət və ət məhsullarından xörəklərin hazirlanması texnologiyası” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

01  aprel  2022 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının b/müəllimi Hacıyev Bahar Sabir qızının I kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında  “Kulinariya praktikumu”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Ət və ət məhsullarından xörəklərin hazirlanması texnologiyası” olmuşdur. Açıq dərsdə GDU–nun tədris işləri üzrə prorektoru dos.Ş.N.Xurşudov., Fizika

Daha ətraflı

01.04.2022- ci il tarixdə b/müəl. Allahverdiyeva Raziyyə Qiyas qızının “Üç həndəsi cisimdən və pərdədən  ibarət natürmort rəsmi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi

1 aprel   2022- ci il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının baş müəllimi Allahverdiyeva Raziyyə Qiyas qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  I1 kursunda “Rəsm” fənnindən “Üç həndəsi cisimdən və pərdədən  ibarət natürmort rəsmi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU–nun tədris işləri üzrə prorektoru dos.Ş.N.Xurşudov., Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri

Daha ətraflı

01.04.2022-ci il tarixdə – b/m.Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun “Molekulyar kinetik nəzəriyyə fəslinə aid  məsələlər həlli” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

01 aprel 2022-ci il tarixdə GDU –nun  Fizika və texniki fənlər fakültəsində III kurs 31 qrupunda  fizika müəllimliyi  ixtisasında Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun  “Məktəb fizika kursunda məsələ həlli praktikumu” fənnindən  “Molekulyar kinetik nəzəriyyə fəslinə aid  məsələlər həlli” mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı prof.M.S.Quliyev., Fizika

Daha ətraflı

1918-ci il MART SOYQIRIMI

Erməni millətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində mifik “Böyük Ermənistan” ideyasını gerçəklədirmək məqsədilə soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımları həyata keçirmişlər. Azərbaycan xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daşnak-bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla törədilmiş kütləvi qırğınlardır. Bakıdakı erməni vəhşilikləri Bakı Xalq Komissarları Sovetinin

Daha ətraflı

30.03.2022-ci il tarixdə – b/m.Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının açıq dərsi keçirildi.

30 mart 2022- ci il tarixdə GDU –nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində I kurs fizika müəllimliyi  ixtisasında  Fizika kafedrasının baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının “Fizikada  əsas anlayışlar və onların tədrisi” fənnindən  “Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas anlayışları. İdeal və real qazları xarakterizə edən, köçürmə hadisələrini təsvir edən əsas fiziki anlayışlar və onların tədrisi” mövzusunda 

Daha ətraflı

“Fizikadan fənn kurikulumu” fənnindən “Qiymətləndirmə anlayışına yeni yanaşmalar”mövzusunda açıq dərs

Müəllim Tahirova Tünzalə Tahir qızının açıq seminar dərsi. 28 mart 2022- ci il tarixdə  Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin II  kurs Fizika müəllimliyi ixtisasında Fizika kafedrasının  müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının “Fizikadan fənn kurikulumu” fənnindən “Qiymətləndirmə anlayışına yeni yanaşmalar”mövzusunda  açıq seminar dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.

Daha ətraflı

NOVRUZ BAYRAMI

Novruz bayramı xalqımızın əsrlər boyu qeyd etdiyi bir bayramdır. Azərbaycanda adətə görə Novruz bayramında göyərdilən səməni yazın gəlməsinin, təbiətin canlanmasının, əkinçiliyin rəmzidir.  Bütün bu mərasimlər İslamdan çox-çox əvvəl mövcud olmuş qədim şərq ənənələrinin davamıdır. 16 mart 2022– ci il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsində Novruz Bayramına həsr olunmuş tədbir keçirildi. Fakültə dekanlığının və Fakültə tələbə gənclər təşkilatının

Daha ətraflı

15 mart 2022-ci il tarxidə Xavəri Xavər Ələmxan qızının “Optika” fənnindən  “Mikroskop vasitəsilə şüşənin sındırma əmsalının təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi.

15 mart 2022- ci il tarixdə  GDU –nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində II kurs Fizika müəllimliyi ixtisasında  Fizika kafedrasının müəllimi Xavəri Xavər Ələmxan qızının “Optika” fənnindən  “Mikroskop vasitəsilə şüşənin sındırma əmsalının təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev.,  professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.M.C.Tağıyeva., p.f.d.S.K.Rüstəmova., dos.Y.B.Namazov., dos.R.M.İmanov., b/m.E.M.Məmmədov., müəl.A.İ.Kazımova.,

Daha ətraflı

Ənənəvi olaraq hər il olduğu kimi Fakültəmizin dekanı prof Mugan Quliyev yenə də kafedralara diqqətini əsirgəmədi və hər kəsi təbrik etdi. Təşəkkürümüzü bildiririk.