Müəllim Seyidova İradə Adil qızı

007

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159, Gəncə, Azərbaycan Respublikas

Telefon: 254-16-87

E- mail: dursun.adil @mail.ru

QISA  BIOQRAFIK MƏLUMAT

1974-cü ildə Gənşə şəhərində anadan olmuşdur

1991-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Redaqoji İnstitutunun (indiki GDU-nun) Mühəndis-Pedaqoji fakültəsinin ÜTF və fizika ixtiasına daxil olmuş, 1996-cı ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Təhsili, elmi dəəcəsi və elmi maraqları

Ali təhsilli. AQROMEXANİKA İnstitutunun dissertantıdır.

Əmək fəaliyyəti

Əmək fəaliyyətinə 1996-cı ildən başlayıb.

1998-ci ildən Dəncə Dövlət Universitetində işləyir.

Tədqiqat sahəsi

Yem qarışıqlarının istehsalında inqridiyentləri dozalaşdıran qurğunun işlənməsi və tətbiqi.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Moskva, Bakı və Gəncə

Elmi əsərləri

5 elmi məqalənin müəllifidir.