Tyutorlar


 


 

1. Sadıxova Mətanət Şahin qızı

2. Məlikova Günətay Elman qızı

3. Dəmirova  Sevinc Azad qızı

4. Kazımova Aygün     İsgəndər qızı

 

 

__________________________________________________________________________

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             055-794-51-78

e-mail: sadixovametanet@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

24 avqust 1977-ci ildə Gəncə şəhərində anadan  olmuşdur.

1984-cü ildə Gəncə şəhər 4№-li orta məktəbin birinci sinfinə  daxil olmuş,  1994-cü ildə isə Gəncə şəhər 14№-li orta məktəbini bitirmişdir.

Həmin ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinə daxil olmuş və 1998-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir.

1999-cu ildə  Azərbaycan Texnologiya Universitetinin magistratura pilləsinə daxil olub və 2001-ci ildə Çoxişlənən malların texnologiyası və avadanlıqları fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.  2011 – ci ildən ADAU -nun doktorantıdır.

Ailəlidir, iki övladı var.

2000 -ci ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Baş müəllim.

1998-ci ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə, 2001-ci ildə Magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Hal-hazırda doktorantura pilləsində təhsil alır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1999-cu ildə UYM dərnək rəhbəri vəzifəsində işləmişdir.

2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində şalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Gəncə – Qazax iqtisadi rayonunda fermer təsərrüfatlarından heyvandarlıq məhsullarının emal müəssisələrinə daşınmasının əlverişli, texniki təminatının işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işi aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

ADAU- da ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümü və ADAU-nun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş 2013- cü ilin elmi – tədqiqat işlərinin yekunlarına dair elmi – praktik konfrans. Gəncə – 2014.

Müasir aqrar elmi: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri Beynəlxalq elmi – praktik konfrans. 22-24 sentyabr 2014.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

11  elmi məqalənin və 1 tövsiyənin müəllifidir.  Məqalələrin ikisi Rusiya Federasiyasında nəşr olunub.

 1. Gəncə – Qazax iqtisadi rayonunda fermer təsərrüfatlarından heyvandarlıq məhsullarının emal müəssisələrinə daşınmasının əlverişli texniki təminatının işlənməsi ”.  AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi. “Xəbərlər” məcmuəsi, №49. Gəncə – 2012. Səh.21-25
 2. Tez xarab olan yüklərin daşınması və onlara qoyulan tələblər. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı – 2013, səh. 111 – 112
 3. Ərazidə heyvandarlıq məhsulları emal edən müəssisənin yerləşdirilməsinin amilləri. ADAU, Beynəlxalq Elmi – Praktik Konfrans, 22-24 sentyabr 2014, Gəncə Azərbaycan II cild, səh. 166 – 169
 4. Способы доставки молока из ферм на перерабатывающие предприятия и пара-метры транспортных средств.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsi, Xəbərlər məcmuəsi №1(59), Gəncə – 2015, səh.122 – 127
 5. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və satışının dəyişmə qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi. ADAU – nun Elmi əsərləri, Gəncə – 2015, №2, səh. 96 – 100
 6. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda heyvandarlıq məhsullarının həcmi və satış qiymətlərinin aproksimasiya edən reqressiya tənliklərinin müəyyən edilməsi. ADAU Beynəlxalq Elmi–Praktik Konfransın materialları, 23-24 oktyabr 2015 II cild, Gəncə Azərbaycan, səh. 63 – 67
 7. Heyvandarlıq istiqamətli fermer təsərrüfatları-emal müəssisəsi sisteminin funksional modeli. Azərbaycan Aqrar Elmi 2–2016, Elmi Nəzəri Jurnal, səh.54 – 57
 8.  Heyvandarlıq məhsullarının emal müəs-sisələrinə daşınmasında iqtisadi-riyazi model-ləşdirmə. ADAU 8-ci Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları, 03-04 oktyabr 2016,  Gəncə II cild, səh. 293-295
 9. Оптимальное размещение пунктов заго-товки некоторых животноводческих продуктов. Ресурсосберегающие и природоохранные технологии и системы. Материалы между-народной заочной научно-практической конференции, 20 мая 2017 года, Балашиха 2017, стр.5-9
 10. Оптимальное размещение перерабатыва-ющих предприятий и центров заготовки животноводческих продуктов. Вестник Российского Государственного Аграрного заочного Университета, Научный Журнал № 24(29), Москва 2017, стр. 47-53
 11. MathCAD riyazi proqram paketinin tətbiqi ilə tədarük məntəqələri və emal müəssisələrinin optimal yerləşmə mərkəzlərinin təyin edilməsi. ADAU – nun Elmi əsərləri, Gəncə – 2017, №4, səh. 137 – 140

—————————————————————————————————————————————

 

________________________________________________________________________

??

MƏLİKOVA  GÜNƏTAY  ELMAN QIZI  LABOR. MÜDİRİ

1981-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində  anadan olmuşdur. 1988- ci  ildə Gəncə şəhərinin 7 saylı orta məktəbinin I sinfinə qəbul olunmuş, 1999-cu ildə Gəncə şəhər 7 saylı orta məktəbin 10 -cu  sinfini  bitirmişdir. Elə həmin ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasının I kursuna qəbul olunmuş,  2002-cı ildə həmin ixtisası bitirib, magistr pilləsinə qəbul olmuşdur.  2004 –cü ildə magistr pilləsini bitirmişdir.

Ailəlidir, 3 övladı var.

2012 – ci ildən YAP – ın üzvüdür.

2012- cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin “Təhsilin pedaqogikası və metodikası” kafedrasına laborant vəzifəsinə təyin olunub.

2017 – ci ildə Fizika və Texniki fənlər fakültəsinə metodist vəzifəsinə təyin olunub.

2018 –ci ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsində tyutor vəzifəsində işləyir.

                


 

??

DƏMİROVA SEVİNC AZAD QIZI,  LABOR. MÜDİRİ

1987-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində  anadan olmuşdur. 1994- cü  ildə Gəncə şəhərinin 13 saylı orta məktəbinin I sinfinə qəbul olunmuş, 2005-ci ildə Gəncə şəhər 13 saylı orta məktəbin 11 -ci  sinfini  bitirmişdir. Elə həmin ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin “Fizika” ixtisasının I kursuna qəbul olunmuş,  2009-cu ildə həmin ixtisası qırmızı diplomla bitirmişdir.

Ailəlidir.

2006 – cı ildən YAP – ın  üzvüdür.

2009- cu  ildə təyinatla Göygöl rayon Topalhasanlı – Mollaəsənli kəndinin orta məktəbinə Fizika müəllimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Lakin ailə vəziyyəti  ilə əlaqədar olaraq  geri çağırılmışdır. 2009 – cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsinə təyin olunub.

2018 –ci ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsində tyutor vəzifəsində işləyir.

 

KAZIMOVA   AYGÜN   İSGƏNDƏR  QIZI