Tutorlar

Verdiyeva Təranə Zahid qızı

Mustafayeva İradə Sücəddin qızı

Verdiyeva Nuranə Əlişir qızı

Kazımova Xəyalə Eyvaz qızı

 

Tarana Verdiyeva

VERDİYEVA TƏRANƏ ZAHİD  QIZI               

Həyatı

29 dekabr 1969- cu ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində  anadan olmuşdur.

1971 – ci ildə 1 saylı orta məktəbə daxil olmuş 1981 – ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1981 – ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun “Mexanika”  fakültəsinə daxil olmuş, 1986 – cı ildə  həmin ixtisası bitirmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ

Ali təhsilli. Baş müəllim. ADAU-nun doktorantı.

1987 – ci ildən 1989 – cu ilə qədər təyinatla Gəncə toxuculuq kombinatında ixtisası üzrə işləmişdir.

1989 – cu  ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq  İnstitutunda baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

2001- ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin “ÜTF və texnologiya” kafedrasında laboratoriya müdiri, 2009 – cu ildən həmin kafedrada müəllim, 2015- ci ildən isə baş müəllim vəzifəsində çalışır.

“Universal tipli kiçik qabaritli qüvvəli  yem hazırlayanın işçi orqanlarının təkmilləşdirilməsi və onun parametrlərinin əsaslandırılması” mövzusunda dissertasiya işi üzərində çalışır.

2010 və 2014 – cü illərdə ADAU-nun Beynəlxalq Elmi Praktiki konfransında iştirak etmişdir.

“Dənli yemlərin xırdalanmasında enerji sərfiyyatı” Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı №1, Bakı 2013, səh.162-164

“Kiçik qabaritli dənli yem xırdalayan”. Gəncə, Regional Elmi Mərkəzi. Xəbərlər Məcmuəsi, Gəncə 2013, səh.113 – 115

________________________________________________________________________________________________

Mustafayeva İradə Sücəddin qızı, labor.müdiri, tyutor

MUSTAFAYEVA  İRADƏ  SÜCƏDDİN QIZI  LABOR.MÜDİRİ

1968-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Naftalan şəhərində  anadan olmuşdur. 1975-1985-ci illərdə Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbəsinin 1 saylı orta məktəbində təhsil almışdır. Həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə qəbul olmuş, 1990-cı ildə tam kursu bitirmişdir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

1990-2002- cı ilə qədər  Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbəsinin 1 saylı orta məktəbində Fizika müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 2003–2007 –ci  ilə qədər Mingəçevir Şəhər 17 saylı orta məktəbdə Fizika müəllimi vəzifəsində işləmişdir.

2008 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin  Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin Ümumi fizika kafedrasında laboratoriya müdiri  kimi çalışır.  2012-ci ildən həmin fakültədə tyutor vəzifəsindədir.

_____________________________________________________________________________________

Nurana Verdiyeva

Verdiyeva Nuranə Əlişir qızı      

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             051 – 518 – 55 – 91                                                    

e-mail:                                                       

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1986 – cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2004 – cü ildə 14 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

2004 – cü ildə GDU – nun Fizika və Texniki Fənlər fakültəsinin Fizika ixtisasına qəbul olmuş, 2008 – ci ildə Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2008 – 2010 – cu illər ərzində GDU –nun magistratura şöbəsinin “Yarımkeçiricilər fizikası” ixtisasında təhsil almış və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2004 – 2010- cu illərdə GDU – da tələbə olub.

2011 – 2015 – ci illərdə GDU –nun Fizika kafedrasında  baş laborant vəzifəsində işləyib.

2015 – ci ildən həmin kafedrada müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

GDU – nun qiyabi  doktorantıdır.  və  bərk məhlul kristallarında elektron hadisələrinə lantanoid atomlarının təsiri adlı dissertasiya işi üzərində işləyir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

5 elmi məqalənin müəllifidir.

_______________________________________________________________________________________

Xayala Kazimova

KAZIMOVA XƏYALƏ EYVAZ QIZI

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             022- 254-59-07                                                           

e-mail:                                                                         

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1983-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

2000-cı ildə Gəncə şəhəri 2 saylı orta məktəbi, 2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Təsviri incəsənət və rəsmxətt ixtisasının bitirmişdir.

2008-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə magistraturanı bitirmişdir. Subaydır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 Ali. Gəncə Dövlət Universiteti.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Təsviri İncəsənət kafedrasına “laboratoriya müdiri” təyin olunmuşam. 2011-ci ildən isə Təsviri incəsənət kafedrasına stajçı müəllim vəzifəsində işləyirəm.

_____________________________________________________________________________________