Tutorlar

Verdiyeva Təranə Zahid qızı

Sadıxova Mətanət Şahin qızı

Mustafayeva İradə Sücəddin qızı

Verdiyeva Nuranə Əlişir qızı

 

 

Tarana Verdiyeva

VERDİYEVA TƏRANƏ ZAHİD  QIZI               

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             055 -683-16-12

e-mail:        verdiyevatarana@gmail.com.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

29 dekabr 1964- cu ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində  anadan olmuşdur.

1971– cı ildə 1 saylı orta məktəbə daxil olmuş 1981 – cı  ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1981 – ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun “Mexanika”  fakültəsinə daxil olmuş, 1986 – cı ildə  həmin ixtisası bitirmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Baş müəllim. ADAU-nun doktorantı.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1987 – ci ildən 1989 – cu ilə qədər təyinatla Gəncə toxuculuq kombinatında ixtisası üzrə işləmişdir.

1989 – cu  ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq  İnstitutunda baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

2001- ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin “ÜTF və texnologiya” kafedrasında laboratoriya müdiri, 2009 – cu ildən həmin kafedrada müəllim, 2015- ci ildən isə baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Universal tipli kiçik qabaritli qüvvəli  yem hazırlayanın işçi orqanlarının təkmilləşdirilməsi və onun parametrlərinin əsaslandırılması” mövzusunda dissertasiya işi üzərində çalışır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2010 və 2014 – cü illərdə ADAU-nun Beynəlxalq Elmi Praktiki konfransında iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

“Dənli yemlərin xırdalanmasında enerji sərfiyyatı” Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı №1, Bakı 2013, səh.162-164

“Kiçik qabaritli dənli yem xırdalayan”. Gəncə, Regional Elmi Mərkəzi. Xəbərlər Məcmuəsi, Gəncə 2013, səh.113 – 115

 

_______________________________________________________________________________

Matanat Sadiqova

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             055-794-51-78

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

24 avqust 1977-ci ildə Gəncə şəhərində anadan  olmuşdur.

1984-cü ildə Gəncə şəhər 4№-li orta məktəbin birinci sinfinə  daxil olmuş,  1994-cü ildə isə Gəncə şəhər 14№-li orta məktəbini bitirmişdir.

Həmin ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinə daxil olmuş və 1998-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir.

1999-cu ildə  Azərbaycan Texnologiya Universitetinin magistratura pilləsinə daxil olub və 2001-ci ildə Çoxişlənən malların texnologiyası və avadanlıqları fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Baş müəllim.

1998-ci ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə, 2001-ci ildə Magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Hal-hazırda doktorantura pilləsində təhsil alır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1999-cu ildə UYM dərnək rəhbəri vəzifəsində işləmişdir.

2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində şalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Gəncə – Qazax iqtisadi rayonunda fermer təsərrüfatlarından heyvandarlıq məhsullarının emal müəssisələrinə daşınmasının əlverişli, texniki təminatının işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işi aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

ADAU- da ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümü və ADAU-nun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş 2013- cü ilin elmi – tədqiqat işlərinin yekunlarına dair elmi – praktik konfrans. Gəncə – 2014.

Müasir aqrar elmi: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri Beynəlxalq elmi – praktik konfrans. 22-24 sentyabr 2014.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

8-ə yaxın elmi məqalələri nəşr edilmişdir.

“Gəncə – Qazax iqtisadi rayonunda heyvandarlıq məhsullarının emalı vəziyyəti”. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi. “Xəbərlər” məcmuəsi, №49. Gəncə – 2012. Səh.21

—————————————————————————————————————————————

Mustafayeva İradə Sücəddin qızı, labor.müdiri, tyutor

MUSTAFAYEVA  İRADƏ  SÜCƏDDİN QIZI  LABOR.MÜDİRİ

1968-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Naftalan şəhərində  anadan olmuşdur. 1975-1985-ci illərdə Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbəsinin 1 saylı orta məktəbində təhsil almışdır. Həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə qəbul olmuş, 1990-cı ildə tam kursu bitirmişdir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

1990-2002- cı ilə qədər  Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbəsinin 1 saylı orta məktəbində Fizika müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 2003–2007 –ci  ilə qədər Mingəçevir Şəhər 17 saylı orta məktəbdə Fizika müəllimi vəzifəsində işləmişdir.

2008 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin  Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin Ümumi fizika kafedrasında laboratoriya müdiri  kimi çalışır.  2012-ci ildən həmin fakültədə tyutor vəzifəsindədir.

________________________________________________________________________

Nurana Verdiyeva

Verdiyeva Nuranə Əlişir qızı      

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:       051 – 518 – 55 – 91

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1986 – cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2004 – cü ildə 14 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

2004 – cü ildə GDU – nun Fizika və Texniki Fənlər fakültəsinin Fizika ixtisasına qəbul olmuş, 2008 – ci ildə Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2008 – 2010 – cu illər ərzində GDU –nun magistratura şöbəsinin “Yarımkeçiricilər fizikası” ixtisasında təhsil almış və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2004 – 2010- cu illərdə GDU – da tələbə olub.

2011 – 2015 – ci illərdə GDU –nun Fizika kafedrasında  baş laborant vəzifəsində işləyib.

2015 – ci ildən həmin kafedrada müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

GDU – nun qiyabi  doktorantıdır.  və  bərk məhlul kristallarında elektron hadisələrinə lantanoid atomlarının təsiri adlı dissertasiya işi üzərində işləyir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

5 elmi məqalənin müəllifidir.

________________________________________________________________________