Dosent YUSİFOV MUSTAFA QASIM OĞLU

Mustafa Yusifov

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             051-505-14-30

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

2 fevral 1945 – ci ildə Tovuz rayonunun Bayramlı kəndində anadan olmuşdur.

1962 – 1967 – ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun “Mühəndis – mexanik” fakultəsini bitirmişdir.

1967 – ci ildə Bakı şəhəri 1  saylı peşə texniki məktəbində müəllim, 1968 – ci ildə  Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutunda elmi işçi, 1967 – ci ildən isə Elmlər Namizədliyi dərəcəsini almışdır.

Ailəlidir, üç övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Texnik – riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1967 – ci ildə Bakı şəhəri 1  saylı peşə texniki məktəbində müəllim, 1968 – ci ildə  Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutunda elmi işçi, 1967 – ci ildən isə Elmlər Namizədliyi dərəcəsini almışdır.

1970 – ci ildən Kirovabad Pedoqoji İnstitutunda müəllim, sonra isə  baş müəllim kimi işləmişdir.

Hal hazırda GDU – nun “ÜTF və texnologiya” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Pambıq məhsulunun maşınla yığılması, kənd təsərrüfatının kompleks mexanikləşdirilməsində üzümçülük və bağçılıqda zərərverici və xəstəliklərə qarşı kimyəvi mübarizənin aparılması və onun əhəmiyyəti.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

58 ədəd elmi əsər və tədqiqat işlərinin aparılmasına aid respublikada və xarici ölkələrdə məqalə və elmi – metodik işlər dərc olunub, onlardan 9-u müəlliflik şəhadətnaməsidir.