Dosent QARAYEV CABBAR İBRAHİM OĞLU

Cabbar Qarayev

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             050-646-33-26

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960 – cı ildə Goranboy rayonunun Nizami kəndində anadan olmuşdur. 1977 – ci ildə Goranboy rayon Nizami kənd orta məktəbini bitirmişdir.

1979 – cu ildən 1981 – ci ilə kimi Moskva şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur.

1982 – ci ildə Kirovabad Dövlət Pedaqoji  İnstitutunun fizika-rizayiyyat ixtisası üzrə I kursuna daxil  olmuşdur. 1987 – ci ildə həmin İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Fizika – riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1985 – ci ildən 1990 – cı ilə kimi  İnstitutun komsomol komitəsinin katib müavini işləmişdir.

1990 – cı ildən 2000 – ci ilə kimi Gəncə Dövlət Universitetinin tələbə həmkarlar təşkilatının sədri işləmişdir.

1992 –ci ildən Mühəndis Pedaqogi fakültəsinin “İstehsalat əsasları və əmək təlimi “ kafedrasının 0,5 ştat müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.

2001 – ci ildən 2011 – ci ilə kimi GDU – nun Fizika və texniki fənlər fakultəsində tədris işləri üzrə dekan müavini işləmişdir.

Hal-hazırda “ÜTF və texnologiya” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

1998 – ci ildə “İndium-selen əsasında radiasiyaya davamlı fotoqəbuledicilər” mövzusu üzrə elmi iş apararaq namizədlik işini başa çatdırmışdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1 metodik vəsaitin, 2 metodik tövsiyyənin, 30 –a  yaxın elmi məqalənin, tədris etdiyi fənn üzrə fənn proqramlarının  müəllifidir. Elmi məqalələri Moskva, Sank-Peterburq, Bakı və Gəncə şəhərinin elmi jurnallarında dərc olunmuşdur.