DOSENT – İMANOV RİZVAN MƏHƏMMƏDƏLİ OĞLU

DSC02520

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             050- 398-96-55

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-ci ildə Daşkəsən şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Daşkəsən şəhər 6 saylı orta məktəbi medalla bitirmişdir.

1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olmuş, 1993-cü ildə nəzəri fizika ixtisası üzrə bitirmişdir. Həmin ildən pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.

Ailəlidir, 3 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1988-1993-cü ildə BDU-nun fizika fakültəsini bitirmişdir. 19998-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteteinin fizika kafedrasında çalışır.

2003-cü ildən AMEA- Fizika İnstitutunun dissertantı olmuş, 2011-ci ildə BDU-da müdafiə etmiş, 2012-ci ildə AAK-da təsdiq olunmuşdur. Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent .

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1993-97-ci illərdə Daşkəsən rayon Quşçu kənd orta məktəbində fizika müəllimi, 1994-96-cı ildə həqiqi hərbi xidmətdə, 1998-ci ildən GDU-nun fizika kafedrasında 0,5 stajçı,  1 şt. Stajçı müəllim, baş müəllim, dosent .

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Nəzəri fizika. Mövzu- Sonlu – fərq kvant sistemləri, kvant sinqulyar ossilya-torunun sonlu – fərq relyativistik modelləri

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Fizikanın aktual problemləri. “Beynəlxalq konfrans” Bakı.2005., 2013

Fizika problemləri, İran, 2004 cü il.

Fizika problemləri. Buxarest, Rumıniya.2002-ci il.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

20-yə yaxın məqalənin, 2 metodik proqramı çap edilmişdir.

  1. The relativistic linear sinqular oscillator, Journal of Phiysics A, General 36 (London)
  2. Arelatistic model of the isotropic three – dimensional sinqular oscillator Physics Letter A (2005)