Dosent HÜSEYNOV RASİM KÖÇƏRİ OĞLU

Rasim Huseynov

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             050- 394-32-41

e-mail:        rasimhuseınov @mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971 – ci ildə Ermənistan Respublikasının  Vardanes  rayonunun Kiçik Mərzə kəndində anadan olmuşdur. 1988 – ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmiş, tərifnaməyə layiq görülmüşdür.

 

1994 –cü ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ÜTF və fizika ixtisasını  fərqlənmə diplomu  ilə bitirmişdir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

 

 

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

H.Zərdabi adına GDPİ-nin ÜTF və fizika ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Fizika üzrə fəlsəfə doktorudur.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1994-cü ildə Gəncə şəhəri 18 saylı orta məktəbdə fizika müəllimi işləmişdir.

1999-cu ildən hal – hazıradək GDU-nun Fizika kafedrasında müəllim işləyir.

2010 –cu il aprel ayının 29 – da Fizika  və texniki fənlər fakültəsinin həmkarlar təşkilatının sədri seçilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

01.04.2007- Bərk cisim fizikası sahəsi üzrə Silisium monokristallarının və onların əsasında yaradılmış strukturların fiziki xassələrinin öyrənilməsi sahəsində elmi – tədqiqat işi aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008-ci il iyul ayının 20-25-də İtaliyanın Peruca şəhərində keçirilən 15-ci “İnternal Fruction a Mechanical spectrocopy” Beynəlxalq Konfransında iştirak etmişdir.

Dəfələrlə Universitet rəhbərliyinin təltiflərinə layiq görülmüşdür. Ali məktəb  tələbələrinin XIV Respublika fənn olimpiyadasına tələbələrin hazırlanmasında fəal iştirakına görə rektorluğun fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.

 

Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı  Respublika  Komitəsinin 04.10.2011 – ci il tarixli qərarı  ilə, Təhsildə və əməkdə fərqləndiyinə görə 5 oktyabr Beynəlxalq müəllimlər günü  münasibətilə, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının və Gəncə şəhər Təhsil İdarəsinin  Fəxri  fərmanları  ilə  təltif  edilmişdir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

30 elmi əsərin müəllifidir. O cümlədən:

  1. Особенности механизмов проводимости в гетероструктурах нафтал/металл // ФТП, 2010

2.Особенности пластической деформации кремниевых пластиn при высоко-температурной обработке. МПГУ-2009

  1. Влияние процесса термообработки на механические характеристики кремниевых пластиn. BDU-nun xəbərləri. Fizika- riyaziyyat elmləri seriyası № 1, 2009