KAZIMOVA SƏRİYYƏ EYVAZ QIZI

Sariyya Kazimova

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:

e-mail:                          

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1979-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1996-cı ildə Gəncə şəhəri 2 saylı orta məktəbi, 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Təsviri incəsənət və rəsmxətt ixtisasını bitirmişdir.

2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası  üzrə magistraturanı bitirmişdir

Ailəlidir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 

Ali. Gəncə Dövlət Universiteti.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004-cü ildən Təsviri incəsənət kafedrasında müəllim, 2011-ci ildən isə həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İstiqamət: Pedaqoji elmlər. Orta ümumtəhsil məktəblərində təsviri incəsənətin tədrisi zamanı müasir metodların tətbiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

____________________________________________________________________

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

2 elmi-metodik məqalənin, 1 universitetlər üçün proqramın müəllifidir.