MURĞUZOVA KƏMALƏ NURƏLİ QIZI

  Kamala Murguzova

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             055 – 671-66-30

e-mail:

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi 1964-cü ildə Qazax rayonunun Caylı kəndinbdə anadan olmuşdur. 1982-ci ildə orta məktəbi  bitirmişdir.

H.Zərdabi adına GDPİ- İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına 1985 – ci ildə daxil olub, 1989 – cu ildə həmin ixtisası bitirmişdir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 

1989- cu ildə indiki Gəncə Dövlət Universitetini bitirmişəm. 1990-cı ildən həmin Universitetin Təsviri İncəsənət kafedrasında laborant, baş laborant, saat hesabı müəllim, 2005-ci ildən müəllim vəzifəsində çalışıram.

 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-cı ildən H.Zərdabi adına  GDPİ-da Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası kafedrasında laborant, baş laborant, laboratoriya müdiri işləmiş, hal – hazırda isə  müəllim vəzifəsində calışır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Ümumi təhsil məktəblərində təsviri incəsənətin tədrisinin müasir tələblər əsasında aparılması” mövzusu və “XIX-XX əsrlərdə Bakının yaşayış evlərinin memarlıq abidələrinin xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi tədqiqat işi işləyirəm.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

“Universitetlərarası Beynəlxalq əməkdaşlığa dair sazişin imzalanması” na həsr olunmuş konfransda iştirak etmişəm.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

3 elmi məqaləsi var.

Universitetlər üçün “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı” proqram. Gəncə – 2008