ALLAHVERDİYEVA RAZİYYƏ QİYAS QIZI

Raziyya Allahverdiyeva

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             051-824-27-03

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960 – cı ildə Goranboy  rayonunun Safkürd kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini həmin kənd məktəbində bitirmişdir.

Ailəlidir, 3 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 

1975 – ci ildə Kirovabad Pedaqoji  məktəbinə  daxil olmuş, 1979 – cu ildə  həmin  məktəbin  rəsm və rəsmxət  ixtisasını bitirmişdir.

1979 – cu ildə təyinatla Goranboy rayonu Safkürd kəndinə müəllim təyin olunmuşdur.

1980 – ci ildə  H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji  İnstitutuna  daxil olmuş, 1985 – ci ildə həmin İnstitutun ibtidai təhsil pedaqogikası  və  metodikası  kafedrasına müəllim  kimi  işə  qəbul olunmuşdur.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989-cu ildə GDU-nun Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası kafedrasında müəllim təyin olunmuşam. 2005-ci ildən isə Təsviri incəsənət kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşam.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Orta ümumtəhsil məktəblərində təsviri incəsənət dərslərinin incəsənət haqqında müsahibə dərslərində fəal təlim metodlarından istifadə yolları” mövzusunda elmi tədqiqat işi işləyirəm.

 

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

“Universitetlərarası Beynəlxalq əməkdaşlığa dair sazişin imzalanması” na həsr olunmuş konfransda iştirak etmişəm.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

“Azərbaycan milli dekorativ sənət nümunələri şagirdlərin bədii estetik tərbiyəsində başlıca vasitələrdən biri kimi” . Metodik tövsiyyə. Gəncə – 1998.