Professor MƏMMƏDOV ŞAİQ MURTUZƏLİ OĞLU

Shaiq Mammadov

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             050-625051-38

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Əməkdar rəssam professor .

29.05.1956 – cı ildə Tovuz rayonunun Samanlıq kəndində anadan olmuşdur.

05.07.1978 – ci ildə indiki ADPU – nun “Təsviri incəsənət, rəsmxət və əmək təlimi” ixtisasını bitirmişdir.

13.01.1989 –cu  ildə müsabiqə yolu ilə indiki GDU – ya müəllim seçilmişdir.

1993 – cü ildə “Azərbaycan folkloru” müsabiqə sərgisində həvəsləndirici diploma layiq görülmüşdür.

29.02.1996 –cı ildə “Xalq sənəti  və özünüməşğulluq ” I sərgi – yarmarkanın  qalibi olmuşdur.

08.08.1997 – ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına üzv seçilmişdir.

19.09.2007 – ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənəblarının sərəncamı ilə xalq sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə “Əməkdar rəssam” fəxri adı verilmişdir.

24.06.2010 – cu ildə GDU – nin “Təsviri incəsənət” kafedrasına professor vəzifəsifəsinə seçilmişdir.

Ailəlidir. 2 övladı var.

 

 TƏHSİLİ,   ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1978-ci ildə indiki ADPU-ni bitirmişəm. Pedaqogika üzsrə fəlsəfə doktoruyam.

2010-cu ildə GDU-nun təsviri incəsənət kafedrasına professor vəzifəsinə seçilmişəm. 17 mart 2014- cü ildə professorluğum Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK tərəfindən təsdiq edilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1978-ci ildə ali təhsilimi başa vuraraq keçmiş M.Gəncəvi adına Kirovabad Pedaqoji məktəbində təyinatla müəllimlik fəaliyyətinə başlamışam.

13.01.1989-cu ildə müsabiqə yolu ilə indiki GDU- müəllim seçilmişəm. Bu günə qədər GDU-da çalışıram.

  TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsində milli dəyərlərdən istifadə” /Humanitar fənlərin tədrisi materialları əsasında/.

Xalq sənətinin bədii metalişləmə sahəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

15-19 may 2003-cü ildə Tbilisi şəhərində keçirilən “İncəsənət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq” konfransında.

10-12 oktyabr 2014-cü ildə Bakı şəhərində keçirilən “Təhsil və karyera” beynəlxalq konfransında iştirak etmişəm.

70 – dən çox müxtəlif səviyyəli sərgilərin, sərgi – yarmarkaların və müsabiqə sərgilərinin iştirakçısıdır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Bir dərs vəsaiti, bir metodik göstəriş, bir metodik vəsait, üç metodik tövsiyə, üç fənn proqramı, bir monoqrafiya, doqquz tezis, iyirmi səkkiz elmi məqalənin, iki açıqca dəstinin və iki tərbiyəvi hekayənin müəllifidir.

 

Yaradıcılığı haqqında 110 – dan  çox qəzet, jurnal və kitab məqalələri çap olunmuş, 40 – a qədər televiziya verilişi efirə getmişdir.

1.“Rəsm”, Pedaqoji universitetlərin bakalavr təhsil pilləsi üçün dərslik, Gəncə-2013

2.“Təbiət materiallarının bədii tərtibatı”,  Pedaqoji universitetlərin bakalavr təhsil pilləsi üçün dərslik

3.Şagirdlərdə igidlik tərbiyəsinə dair . Metodik tövsiyyə. N.Tusi adına ADPU-n mətbəəsi. Bakı – 1993

4.Qadın – kişi münasibətləri tərbiyəsində milli dəyərlərdən istifadə. Metodik tövsiyyə. N.Tusi adına ADPU-n mətbəəsi. Bakı – 1996

  1. Şagirdlərin ədalət tərbiyəsində tarixi materiallardan və bədii əsərlərdən istifadə . Metodik tövsiyyə. N.Tusi adına ADPU – nun mətbəəsi. Bakı – 1997

6.Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsində milli dəyərlərdən istifadə (Ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflərində humanitar fənlərin tədrisi materialları əsasında). Avtoreferat. N.Tusi adına ADPU – nun mətbəəsi. Bakı – 1997

  1. I-II siniflərdə dekorativ rəsmin tədrisində yol verilən bəzi nöqsanlar və onların aradan qaldırılması yoilları. Elmi məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. “Pedaqoji psixoloji elmlər seriyası”. № 4. N.Tusi adına ADPU-nun mətbəəsi. Bakı.1998

8.Təlim prosesində milli dəyərlərdən istifadəyə dair. Elmi məqalə. Humanitar elmlərin öyrənilməsinbin aktual problemləri. Ali məktəblərarası məcmuə. VI buraxılış. “Mütərcim”. Bakı.1998

9.Tələbələrin təsviri incəsənətdən pedaqoji təcrübəsinin təşkilinə dair . Metodik göstəriş. “Mütərcim”.  Bakı. 1999

  1. Ümumtəhsil məktəblərində mövzu üzrə rəsmin tədrisinə dair. Elmi Məqalə. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə. III buraxılış. “Mütərcim”. Bakı.1999

 

  1. Ümumtəhsil məktəblərində təsviri incəsənətin tədrisində illüstrativ – təqvim planından istifadənin əhəmiyyəti. Elmi Məqalə. Azərb.Resp.Təhsil Cəmiyyəti. “Bilik” sərgisi. № 3. Təhsil, mədəniyyət, incəsənət. Elmi, nəzəri və metodik jurnal. Bakı. 2000
  2. Şeyx Bəhaəddin. Monoqrafiya. Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Gəncə – 2003

13.Rəsmlərdə işıqlandırmanın rolu və ton münasibətləri. Elmi Məqalə. Azərb.Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz. “Xəbərlər” məcmuəsi. № 20. Gəncə – 2005.

  1. Min ildir ağlayır Gəncə qapısı… Elmi Məqalə. Azərb. Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz. “Xəbərlər”