Dosent RÜSTƏMOV VAQİF CƏBRAYIL OĞLU

Vaqif Rustamov          

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             050- 546-00-46

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu ildə Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kəndində anadan olmuşdur.

1967-ci ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji institutunun (indiki GDU-nun) fizika ixtisasına daxil olmuş 1972-ci ildə həmin institutu bitirmişdir.

Ailəlidir, 4 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Fizika – riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Əmək fəaliyyətinə 1970-ci ildən başlayıb.

1982-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1989-cu ildə AAK-nın qərarı ilə ona dosent elmləri adı verilmişdir.

1989-cu ildən Gəncə Dövlət (Kirovabad) Pedaqoji İnstitutunun Fizika kafedrasında, 2003-cü ildən isə GDU-nun Ümumi fizika kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

yarımkeçirici kristallar əsasında işığa, temperatura, deformasiyaya və akustik dalğaların təsirinə həssas çeviciricilər hazırlamaq və onların fiziki xassələrini tətbiq etmək.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Varna, Moskva, Tokio, Təbriz – İran, Ujqorod, Kemerovo və Bakı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

60 elmi məqalənin o cümlədən , Ümumi Fizika kursundan metodik göstəriş, 7 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir.