Professor MÖVSÜMOV ELDAR HAQVERDİ OĞLU

Eldar Movsumov        

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             055- 625 – 84-39

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1937-ci ildə Xanlar rayonunun Dozular kəndində anadan olmuşdur.

1962-ci ildə H.Zərdabi adına KDPİ-nin Fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli.  Professor

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1965/66-cı illərdə Azərbaycan EA-nın Fizika institutunda  kiçik elmi işçi və əyani şöbənin aspirantı olmuşdur.

1971-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş texnika elmləri-namizədi adını almışdır.

1970-ci ildən hazırki dövrə qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi fizika kafedrasının dosentidir. Hal -hazırda isə professor vəzifəsindədir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alternativ enerji mənbələrindən istifadə məqsədilə yarımkeçirici birləşmələrinin termoelektrik və fotoelektrik xassələrinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Müxtəlif istiqamətdə  58 elmi məqalənin müəllifidir. 1 monoqrafiya və 4 dərs vəsaitinin müəllifidir.

1.Ümumi fizika kursi I və II hissələr.

  1. Mokrosistemlərin fiziki əsasları

3.Mikrosistemlərin fiziki əsaslarından məsələ həlli

  1. Ümumi fizika kursundan məsələ həlli praktikumu