Author Archives: Tünzalə Hüseynova

14.XII.2022-ci il tarixdə  “Təsviri incəsənət”  kafedrasının baş müəllimi Verdiyeva Esmira Hüseyn qızının   “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  IV kurs tələbələri ilə “Vitraj” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

14 dekabr 2022-ci il tarixdə  “Təsviri incəsənət”  kafedrasının baş müəllimi Verdiyeva Esmira Hüseyn qızının   “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  IV kurs tələbələri ilə “Vitraj” fənnindən “Bədii ədəbiyyat illüstrasiyasının vitraj üsulu ilə işlənməsi” Bölmə: Seçilmiş eskizin materialı (şüşəyə köçürülməsi) mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev., Təsviri incəsənət  kafedrasının müdiri,

Daha ətraflı

14.XII.2022- ci il tarixdə  b/m. Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun III kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında “Avtomobil” fənnindən açıq mühazirə dərsi keçirildi.

14 dekabr 2022- ci il tarixdə  GDU –nun ÜTF və texnologiya  kafedrasının b/m. Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun III kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında “Avtomobil” fənnindən “Daxili Yanma Mühərrikinin yağlama və soyutma sistemləri”  mövzusunda  açıq mühazirə dərsi keçirildi. Açıq dərsdə   Fakültə dekanı prof.M.S.Quliyev., “ÜTF və texnologiya” kafedrasının professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.G.R.Əhədova., p.f.d.b/m.G.Q.Hüseynova., t.f.d. b/m.S.A.Tağıyeva iştirak

Daha ətraflı

12 dekabr-Ümummilli lider, ulu öndər Heydər Əliyevin anım günüdür.

Dekabrın 12-si xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin anım günüdür Dünya tarixi sübut etmişdir ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyi mənsub olduğu xalqın, onun yaratdığı dövlətin həyatında əvəzedilməz rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin özünəməxsus yeri vardır. Heydər Əlirza oğlu Əliyev

Daha ətraflı

9.XII.2022- ci il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi İmanova Sevinc Ramazan qızının açıq dərsi keçirildi.

09 dekabr 2022- ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının baş müəllimi İmanova Sevinc Ramazan qızının Riyaziyyat – informatika fakültəsinin II kurs “Riyaziyyat – müəllimliyi” ixtisasında “Fizika” fənnindən “Difraksiya qəfəsi vasitəsilə işığın dalğa uzunluğunun təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi. Açıq dərasdə Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev, Fakültə dekanının müavini dos.E.X.İsmayılov.,

Daha ətraflı

07.XII.2022- ELMİ ŞURA

B İ L D İ R İ Ş 07  dekabr  2022 – ci   il tarixdə saat   11 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir. Fakültədə qış imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr. (dekan) Boloniya təhsil prosesində tələbələrin müvafiq fənlər üzrə kollekviumlarının keçirilməsi vəziyyəti. (Dekan, tyutorlar)

Daha ətraflı

06.XII. 2022-ci il tarixdə IV(2) kurs “Fizika müəllimliyi”ixtisasında b/m.İ.M.Mövsümovanın “Fiziki elektronikanın əsasları” fənnindən  “Optik elektronikanın fiziki əsasları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

06 dekabr 2022-ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində Fizika və texniki fənlər fakültəsinin IV2 kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında  Fizika kafedrasının baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının     “Fiziki elektronikanın əsasları” fənnindən  “Optik elektronikanın fiziki əsasları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə   Fakültə dekanının tədris məsələlər üzrə  müavini dos.E.X.İsmayılov., Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev.,  dos.S.P.İsgəndərova., müəl.İA.C.Məmmədzadə iştirak edirdilər.

Daha ətraflı

Monitorinq qrupunun dərslərdə iştirakı

30 noyabr 2022-ci il tarixdə  Fizika və texniki fənlər fakültəsində Monitoring qrupunun ilk iclası keçirildi. Monitorinq qrupunun sədri dos.Allahverdi Quliyevin tapşırığı ilə  dərslərdə iştirak etdilər.   Yekun olaraq  monitorinq qrupu və GDU-nun Keyfiyyət – Nəzarət şöbəsinin müdiri İsmayıl İsmayılovun iştirakı ilə birgə dərsləri müzakirə edib nəticələndirdilər və aparılan dərslər qənaətbəxş  hesab olundu.

30.XI.2022-ci il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının I kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Mexanika” fənnindən “Bərk cisimlərin xüsusi çəkisinin təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi.

30 noyabr 2022-ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının 1 illik əmək müqaviləsi ilə işləyən müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının I kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Mexanika” fənnindən “Bərk cisimlərin xüsusi çəkisinin təyini” mövzusunda Fizika kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq məqsədilə təşkil edilmiş açıq laboratoriya dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika

Daha ətraflı

28.XI.2022-ci il tarixdə müəl. Səfərova Anna Elxan qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” IV kurs tələbələri ilə “Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti” fənnindən “Bakı və Quba xalçası” mövzusunda seminar açıq dərsi keçirildi.

28.XI.2022-ci il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Səfərova Anna Elxan qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” IV kurs tələbələri ilə “Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti” fənnindən “Bakı və Quba xalçası” mövzusunda seminar açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri, prof.M.M.Məmmədov GDU-rektorunun səlahiyyətli nümayəndələri dos.Y.B.Namazov., dos.C.İbrahimov ., kafedranın professor müəllim

Daha ətraflı