12 dekabr 2023-cü il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının müəllimi Məmmədova Aybəniz Əli qızının “Rəsm” fənnindən “İnsan kəllə sümüyünün   rəsmi” (Mərhələ: Xarakter üzərində iş) mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

12 dekabr  2023-ci il tarixdə  “Təsviri incəsənət”  kafedrasının müəllimi Məmmədova Aybəniz Əli qızının “Təsviri incəsənt müəllimliyi” ixtisasının 2 (2) yarım qrupunda “Rəsm” fənnindən “İnsan kəllə sümüyünün   rəsmi” (Mərhələ: Xarakter üzərində iş) mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə Təsviri incəsənət  kafedrasının müdiri, prof. M.M.Məmmədov və kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən bIm.Rəsulova Elnarə, müəl.Məmmədova Ayşə iştirak  edirdilər.

Dərsin təchizatı, tələbələrin  dərsdə  iştirakı və fəaliyyəti normal idi. Müəllim tədris prosesini müasir kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək, slaydlar və əyani vəsaitlərlə apardı.  Müəllim izahını video görüntülərlə izah edirdi.

Ümumiyyətlə keçirilən açıq dərsi “qənaətbəxş” hesab etmək olar.