Təranə Zahid qızı  Verdiyeva

Verdiyeva Təranə Zahid qızı

Vəzifə: t.f.d, baş müəllim

Telefon: +99455 6831612

E-mail : Verdiyevatarana@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat:  29 dekabr 1964-cü ildə  Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı var, 2014-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adlari:

 • 1971-ci ildə 1 saylı orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş,  1981-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir
 • 1981-1986-cü illərdə Azərbaycan Texnologiya  Universitetində təhsil almışdır.
 • 1987-ci ildə S.Orconokidze adına Gəncə Toxuculuq Kombinatında

laborant və  baş laborant vəzifəsində işləmişdir.

 • 1989-cu ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunda laborant, 1990-cı ildə isə baş laborant vəzifəsində işləmişdir. 
 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin ÜTF kafedrasında laboratoriya

          müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

 • 2017-ci ildə Texnika üzrə fəlsələ doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Əmək fəaliyyəti:                                            

 • 2009-cu ildən Gəncə Dövlət Universiteti, Ümumi Texniki Fənlər kafedrasında müəllim
 • 2015- ci ildən isə Gəncə Dövlət Universiteti, Ümumi Texniki Fənlər kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləmişdir
 • 2011-ci ildə ADAU-da Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant qəbul olmuşdur.
 • 2014-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Tədqiqat sahəsi:• 2018- ci ildə “Universal tipli kiçik qabaritli yem hazırlayanın işçi orqanının təkmilləşdirilməsi və onun parametrlərinin əsaslandırılması” mövzusunda dissertasiya işi işləmiş və  texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştiraki:

• 14-dan artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzuda məruzələrlə çıxış etmişdir.

Seçilmiş əsərləri:

 • Determination of the Regression Coefficient when Grinding GrainFeeds with Small-Sized Grinders

ISSN 1068-3674, Russian Agricultural Sciences, 2018, Vol. 44, No. 3, pp. 287–289. © Allerton Press, Inc., 2018

 • Rəsmxətin tədrisi haqqında qısa tarixi araşdırma. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2018 № 2.
 • Dənxırdalayan maşınlarda dənin xırdalayıcı kamerada xırdalanma prosesinin nəzəri təhlili. ADAU-nun elmi əsəsrləri, Gəncə 2019, №2 
 • Dənli qüvvəli yemlərin xırdalanması üsulları. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2020  № 1.
 • “Obyektlərin modelləşdirilməsi” Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2020  № 1.
 • Respublikanın ərzaq proqramının həllində örtülü əkin sahələrinin mühüm əhəmiyyəti
 • Rəsmxət və onun tədrisi metodikası. Fənn proqramı
 • İnşaat və topoqrafik çertyojlar. Fənn proqramı
 • Mühəndis geodeziyası. Fənn proqramı
 • Perspektiva. Fənn proqramı
 • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya. Fənn proqramı
 • Kulinariya praktikum. Fənn proqramı
 • Kompüter qrafikası. Fənn proqramı.
 • Kənd təsərrüfatı  texnologiyaları fənnindən  praktikum. Dərs vəsaiti. Gəncə, 2020
 • Kompüter qrafikası. Dərs vəsaiti .Gəncə 2023