28.11.2023- cü il tarixdə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının baş müəllimi Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun “Texnologiya müəllimliyi” III kursunda “Avtomobil” fənnindən açıq dərsi oldu.

28.11.2023- cü il tarixdə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının baş müəllimi Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun “texnologiya müəllimliyi” III kursunda “Avtomobil” fənnindən “Daxili yanma mühərrikinin yağlama və soyutma sistemləri” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə fakültə dekanı prof. M.S.Quliyev., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov., ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri dos.E.M.Cavadov., dos.G.R.əhədova., b/m.S.A.Tağıyeva., b/m.G.Q.Hüseynova., dos.(attestatsız) M.Ş.Sadıxova., müəl.İ.A.Seyidova., b/m.B.S.Hacıyeva

Daha ətraflı

27.XI.2023-cü il tarixdə ÜTF və texnologiya kafedrasının müəllimi Afət Cəlal qızı Məmmədzadənin “Texnologiya  müəllimliyi” ixtisasının 4 kursunda “Kənd təsərrüfat müəssisələrində yem istehsalı texnologiyası və istifadə olunan maşınların quruluşu və tətbiqi ” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

13.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının müəllimi Afət Cəlal qızı Məmmədzadənin “Texnologiya  müəllimliyi” ixtisasının 4 kursunda “Kənd təsərrüfatı texnologiyaları” fənninin “Kənd təsərrüfat müəssisələrində yem istehsalı texnologiyası və istifadə olunan maşınların quruluşu və tətbiqi ” laborator məşğələ mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə fakültənin  dekanı prof.M.S.Quliyev.,   kafedra müdiri dos.E.M.Cavadov., kafedranın əməkdaşlarından  b/m.t.f.d.T.Z.Verdiyeva., b/m.E.C.Hüseynov., Lab.müdiri A.M.Quliyeva, proqr.

Daha ətraflı

23.11.2024-MONİTORİNQ QRUPU Fizika və texniki fənlər fakültəsində

MONİTORİNQ QRUPU Fizika və texniki fənlər fakültəsində 23 noyabr 2023- cü il tarixdə I növbənin 2-ci dərs saatında  Universitet üzrə yaradılmış Monitorinq qrupu dos.A.Quliyevin  rəhbərliyi ilə Fizika və texniki fənlər  fakültəsində monitorinq  apardılar. Monitorinq qrupunun nəticələri fakültənin dekanı, prof.M.S.Quliyevin iştirakı ilə müzakirə olundu və yekun qərarlar verildi.

6 noyabr 2023-cü il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının baş müəllimi Həsənova Emilya Mamed qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbələri ilə “Təsviri incəsənətin tədrisi metodikası” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

16 noyabr 2023-cü il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının baş müəllimi Həsənova Emilya Mamed qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbələri ilə “Təsviri incəsənətin tədrisi metodikası” fənnindən “Yapma məşğələsi üçün planvə icmalın hazırlanması”  mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU–rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.Y.B.Namazov.,   Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri prof. M.Məmmədov.,  Təsviri incəsənət kafedrasının professor –

Daha ətraflı

15.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Ekologiya  mühəndisliyi” ixtisasının 2-ci kursunda “Mühəndis qrafikasıi” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

15.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Ekologiya  mühəndisliyi” ixtisasının 2-ci kursunda “Mühəndis qrafikasıi” fənnindən “Qoşmalar, pərgar və lekal əyriləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.  Açıq dərsdə GDU rektorluğunun nümayəndəsi dos.Y.B.Namazov ,  kafedra müdiri dos.E.M.Cavadov., kafedranın əməkdaşlarından  dos.G.R.Əhədova., dos.M.Ş.Sadıxova., , b/m.t.f.d. S.A.Tağıyeva.,   müəl. A.C.Məmmədzadə iştirak etdilər. Dərsdə

Daha ətraflı

14 noyabr 2023-cü il tarixdə III kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında  Fizika kafedrasının dosenti  Tağıyeva Mətanət Camal qızının “Kvant mexanikası” fənnindən “Şredinger tənliyinin dəyişənlərə ayrılması. Radial və bucaq paylanma funksiyaları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

14 noyabr 2023-cü il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində Fizika və texniki fənlər fakültəsinin III kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında  Fizika kafedrasının dosenti  Tağıyeva Mətanət Camal qızının “Kvant mexanikası” fənnindən “Şredinger tənliyinin dəyişənlərə ayrılması. Radial və bucaq paylanma funksiyaları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə  Fizika fakültəsinin dekan müavini, dos.E.X.İsmayılov., GDU rektorluğun nümayəndəsi dos.C.İbrahimiov., Fizika kafedrasının müdiri dos.Y.B.Namazov., 

Daha ətraflı

13.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Tağıyeva Saidə Abduləli qızının “Fizika  müəllimliyi” ixtisasının 4(1) kursunda “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

13.11.2023-cü ildə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Tağıyeva Saidə Abduləli qızının “Fizika  müəllimliyi” ixtisasının 4(1) kursunda “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənnindən “Məktəb və  tədris emalatxanalarında əmək təhlükəsizliyi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.  Açıq dərsdə fakültənin  dekan müavini dos.E.X.İsmayılov.,   kafedra müdiri dos.E.M.Cavadov., kafedranın əməkdaşlarından  b/m.t.f.d.T.Z.Verdiyeva., b/m.A.H.Əliyeva.,  b/m.E.C.Hüseynov iştirak etdilər. Dərsdə fənn müəllimi 

Daha ətraflı

04 noyabr 2023-cü il tarixdə 4  kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında  Fizika kafedrasının dosenti  Hüseynov Rasim Köçəri  oğlunun “Fizikanın inkişaf tarixi” fənnindən  “Maksvell və onun elektromaqnit nəzəriyyəsi. Faradeyin  elektrik və maqnit hadisələrinə dair  baxışları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

04 noyabr 2023-cü il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində Fizika və texniki fənlər fakültəsinin 4  kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında  Fizika kafedrasının dosenti  Hüseynov Rasim Köçəri  oğlunun “Fizikanın inkişaf tarixi” fənnindən  “Maksvell və onun elektromaqnit nəzəriyyəsi. Faradeyin  elektrik və maqnit hadisələrinə dair  baxışları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə  Fizika fakültəsinin dekan müavinləri dos.E.X.ismayılov., , dos.M.C.Tağıyeva., Fizika

Daha ətraflı

7 noyabr 2023-cü ildə ” ÜTF və texnologiya “ kafedrasının p.f.d.b/m.Gülbəniz Qurban qızı Hüseynovanın  “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının 3 kursunda “Texnologiya fənnin tədrisi metodikası (TFTM)” fənnindən açıq dərsi oldu.

7 noyabr 2023-cü ildə ” ÜTF və texnologiya “ kafedrasının p.f.d.b/m.Gülbəniz Qurban qızı Hüseynovanın  “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının 3 kursunda “Texnologiya fənnin tədrisi metodikası (TFTM)” fənninin “Müxtəlif materiallarla görülən işlərə dair məşğələlərin təşkili” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə fakültənin  dekan müavini dos.E.X.İsmayılov., , kafedra müdiri dos.E.M.Cavadov., Fizika kafedrasının müdiri, dos.Y.B.Namazov., kafedranın əməkdaşlarından  dos.G.R.Əhədova., b/m.E.C.Hüseynov  iştirak

Daha ətraflı