23.02.2016

B İ L D İ R İ Ş

23 fevral 2016 – cı  il tarixdə saat  13 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçirildi.

 

G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə l ə r :

  1. 2015/2016-cı tədris ilinin I yarımilin yekunu və II yarımilin başlanması ilə əlaqədar fakültədə müvafiq hazırlıq işlərinin və tədris laboratoriyalarının vəziyyəti haqqında (dekan, kaf.müdirləri).
  2. 2015/2016-cı tədris ilinin II yarısında fakültədə tədris olunan fənlərin tədris planları, sillabuslarının və fənn proqramlarının vəziyyəti haqqında (Tədris işləri üzrə dekan müavini, kaf.müdirləri).
  3. Fakültədə professor – müəllim heyəti tərəfindən yerinə yetirilən elmi-tədqiqat, tədris-metodiki işləri gücləndirmək üçün tədbirlər planı haqqında. Fakültə TEC-nin 2016-ci il üçün iş planının müzakirəsi və təsdiqi (dekan, kaf.müdirləri, TEC sədri).
  4. Magistratura pilləsində pedaqoji təcrübənin gedişi (Tədris işləri üzrə dekan müavini).
  5. Tələbə həmkarlar təşkilatı və Tələbə gənclər təşkilatının I yarımildə gördükləri işlər və iş planları haqqında məlumat ( Fak.tələbə həmkarlar və gənclər təşkilatının sədri).
  6. Cari məsələ: Dərs vəsaiti, fənn proqramları və ÜTF və texnologiya kafedrasının disertantlarının hesabatlarının müzakirəsi.

 

  1. Dekan, dos. İ. İ. Qasımov – sədr
  2. Tədris işləri üzrə dekan müavini, dos.Y.Namazov – üzv
  3. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, dos.E. İsmayılov – üzv
  4. Ümumi fiz.kaf. müdiri, dos. Z. Zeynalov – üzv
  5. Fizika kaf. müdiri, dos. N. Quliyev – üzv
  6. ÜTF və tex.kaf. müdiri, dos. M. Nağıyev – üzv
  7. Təs.inc.kaf. müdiri, dos. M. Məmmədov – üzv
  8. Ümumi fiz.kaf. prof. E. Mövsümov – üzv
  9. ÜTF və tex. kaf.fakültə elmi şurasının katibi, dos. S. Rəhimov – üzv
  10. ÜTF və tex.kaf. TEC – in sədri, dos. E. Cavadov – üzv
  11. Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos.əv.R.Hüseynov – üzv
  12. Ümumi fizika kaf. dos V. Rüstəmov – üzv
  13. Fizika kaf. dos.əv. İsgəndərova – üzv
  14. Fizika kaf.B/m.S.Abdullayev – üzv
  15. Fizika kaf. B/m. Rüstəmova – üzv
  16. Təs.inc.kaf. B/m.Ə.Məhərrəmov – üzv
  17. Təs. inc. B/m. R.  Allahverdiyeva – üzv
  18. Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri, A. Axundova – üzv