Elmi şura

GDU-nun Fizika və texniki fənnlər fakültəsinə ümumi rəhbərlik seçkili orqan – dekanın başçılıq etdiyi fakültə Elmi Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Fakültə Elmi Şurası rektorluğun əmrinə əsasən 3 il müddətinə seçilir. Fakültə Elmi Şurasının tərkibi tutduqları vəzifələrinə görə dekan müavinləri, fakültənin tərkibindəki bütün kafedraların müdirləri, müəllim və tələbə həmkarlar təşkilitanın nümayəndələri, fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri daxil olurlar. Elmi Şuranın digər üzvləri fakültənin professor-müəllim heyətinin ümumi sayının 20%-dən çox olmamaqla rektor və ya prorektorun iştirakı ilə professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir.

                                                                 Şura üzvləri:

 1. Dekan, prof.M.S.Quliyev – sədr
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini, dos.E. İsmayılov – üzv
 3. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, B/m.S.Abdullayev – üzv
 4. Fizika kaf. müdiri, dos.N. Quliyev – üzv
 5. Fizika kaf, dos.V. Rüstəmov – üzv
 6. Təs.inc.kaf. müdiri, dos.M. Məmmədov – üzv
 7. ÜTF və tex.kaf. müdiri, TEC – in sədri, dos. E. Cavadov – üzv
 8. Fizika.kaf. dos. E. Mövsümov – üzv
 9. Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos. R.Hüseynov – üzv
 10.  Fizika kaf. dos. S. İsgəndərova – üzv
 11. Fizika kaf.  B/m. S. Rüstəmova – üzv
 12. Təs.inc.kaf. B/m.Ə.Məhərrəmov – üzv
 13. Təs. inc.  kaf. B/m. R.  Allahverdiyeva – üzv
 14. Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri, U.Nəsrullayeva – üzv