Fizika

FİZİKA KAFEDRASININ  MÜƏLLİM VƏ PROFESSOR HEYƏTİNİN SİYAHISI

Müəllimlərin adı, soyadı, atasının adı

 1. Dosent – kaf.müdiri – Quliyev Niyazi İslam o.
 2. Professor –  Quliyev Muğan Salman o.
 3. Dosent – İsmayılov Elxan Xəlil o.
 4. Dosent – Zeynalov Zakir Mikayıl o.
 5. Dosent – İmanov Rizvan Məmmədəli o.
 6. Dosent – Rüstəmov Vaqif  Cəbrayıl o.
 7. Dosent – Əliyev Sabir İsfəndiyar o.
 8. Dosent – Qasımov İldırım İbrahim o.
 9. Dosent – Namazov Yəhya Binnət o.
 10. Dosent – Tağıyeva Mətanət Camal q.
 11. Dosent – İsgəndərova Səyyarə Paşa q.
 12. B/müəllim – Rüstəmova Samirə Komandir q.
 13. Dosent – Hüseynov Rasim Köçəri o.
 14. B/müəllim – Abdullayev Sabir Müseyib o
 15. B/müəllim -Məmmədova Südabə Oktay q.
 16. B/müəllim – Musayev Seyfəddin Xəlil o.
 17. B/müəllim – Cəfərova Samirə Qaçay q.
 18. B/müəllim – İmanova Sevinc Ramazan q.
 19. B/müəllim – Məmmədov Elçin Misir o.
 20. B/müəllim – Mövsümova İlhamə Möhkəm q.
 21. Müəllim – Abbasov Rəşad Akif o.
 22. Müəllim – Verdiyeva Nuranə Əlişir q.
 23. Müəllim – Veysova Rəna Məhəmməd q.
 24. Müəllim – İsmayılova Aysel Yunis q.
 25. Müəllim – Seyidova Iradə Adil q.
 26. Müəllim – Xavəri Xavər Ələmxan q.
 27. Müəllim – Kazımova Aygün İsgəndər q.
 28. Müəllim – Tahirova Tünzalə Tahir q.
 29. Müəllim –  Məmmədzadə Afət Cəlal q.

TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYƏTİNİN SİYAHISI

 1. Əhmədova Firuzə Qara q.              –     Lab.  müdiri
 2. Mustafayeva İradə Sücəddin  q.     –   Labor. müdiri
 3. Dəmirova Sevinc Azad q.               –     Labor. müdiri
 4. Quliyeva Gülnur İsrafil q.              –      Mühənd.proqr.
 5. Əliyeva Lətifə Bəndər q.                 –      Baş laborant
 6. Baratzadə Nərminə Zülfüqar q.    –      Baş laborant
 7. Baxşəliyeva Təranə Nəsir q.         –      Baş laborant
 8. Qurbanova Aytən Rəhim q.           –      Baş laborant
 9. Məmmədova Xəyalə Elman q.      –       Laborant
 10. Qocayeva Elqanə Zabit  q.             –      Laborant
 11. Abbasova Şəfəq Yusif q.                   –    Laborant
 12. Quliyeva Türkan Nəcəf q.               –      laborant
 13. Abbasova Məhəbbət Zahid q.         –    Baş preparator