Tyutorlar

SADIXOVA MƏTANƏT ŞAHİN QIZI

KAZIMOVA AYGÜN İSGƏNDƏR QIZI

MƏLİKOVA GÜNƏTAY ELMAN QIZI

DƏMİROVA SEVİNC AZAD QIZI