ÜTF və texnologiya

“ÜMUMİ TEXNİKİ FƏNLƏR VƏ TEXNOLOGİYA” kafedrası

Kafedra müdiri: Elçin Məhəmməd oğlu Cavadov-

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

      3 iyun 1969 – cu ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun Kərimli kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1986 – cı ildə, həmin rayonun İnəkboğan kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirərək, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsi  fakültəsinə daxil olmuşdur.1993 – cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsi fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.Təhsil aldığı müddətdə Lenin təqaüdçüsü olmuşdur.

         1993 – cü ildən 1995 – ci ilədək Gəncə Dövlət Universitetinin  “İstehsalat əsasları və əmək təlimi metodikası” kafedrasında tədris ustası və saat hesabı müəllim, 1995 – ci ildən 1998 – ci ilədək stajor – müəllim, 1998 – ci ildən 2000 – ci ilədək müəllim, 2000 – ci ildən həmin kafedrada baş müəllim, 2008 – ci ildən isə dosent vəzifəsində işləyir.2016-cı ildə  “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 

2002 – ci ildə Azərbaycan Elmi – Tədqiqat “Aqromexanika”İnstitutunun dissertantı olmuş, 2005 – ci ildə “Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə texnologiyasının və maşınının təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

Tədqiqat işinin nəticələri AKTA – nın Elmi – Texniki şürasında müzakirə edilib, bəyənilib, respublikanın fermer və müəssisə təsərrüfatlarının üzüm bağlarında tətbiqi buna aid təkliflərin tövsiyyə formasında nəşr olunması məqsədə uyğun hesab edilmişdir. “Torpağa fumiqantları verən maşın” adlı ixtirası  Gəncə Üzümçülük və Şərabçılıq Təcrübə stansiyasının “Bağmanlar” qəsəbəsində olan üzüm bağında tətbiq edilmiş, respublika üzrə kənd təsərrüfatı  işləri sərgisində 1 – ci yer tutmuşdur.

80 – dən artıq  elmi məqalənin, o cümlədən 3 metodik vəsaitin, 4 dərs vəsaitinin və 25-dən artıq fənn proqramının müəllifidir.Elmi əsərləri Azərbaycan və xarici ölkələrin elmi mətbuatında nəşr olunmuşdur.

     2000 – ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Fizika və texniki fənlər fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, Fakültə Elmi şürasının, Gəncə Dövlət Universiteti  Elmi Şurasının , fakültə metodiki komissiyasının üzvüdür. 

Kafedra üzvləri

Müəllim heyəti:

 1. Mahir Tahir oğlu Nağıyev -texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 2. Cabbar İbrahim oğlu Qarayev -fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 3. Emin Kərim oğlu Yaqubov -texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 4. Mustafa Qasım oğluYusifov- texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 5. Gülçimən Rasim qızıƏhədova – texnika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
 6. Saidə Abduləli qızı Tağıyeva – texnika üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim
 7. Bahar Sabir qızı Hacıyeva – texnika üzrə fəlsəfə doktoru , baş müəllim
 8. Mətanət Şahin qızı Sadıxova – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 9. Təranə Zahid qızı  Verdiyeva  – texnika üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim
 10. Gülbəniz Qurban qızı Hüseynova -baş müəllim
 11. Afət Həmid qızı Əliyeva – baş müəllim
 12. Kamal Rəsul oğlu Məmmədov – baş müəllim
 13. Elbrus Cəlal oğlu Hüseynov – baş müəllim
 14. Elgün Elbəy qızı Həsənova –müəllim

Tədris köməkçi heyəti:

Səadət Əliqulu qızı Quliyeva – laboratoriya müdiriAytəkin Məmmədəli qızı Quliyeva – laboratoriya müdiriSaidə Nazim qızı Bağırova – laboratoriya müdiriAygün Saqi qızı Məmmədova – laboratoriya müdiriAfət Möhübbət qızı Məmmədova – kabinə müdiri
Əntiqə Əziz qızı Qurbanova – kabinə müdiriYeganə Soltan qızı Abdullayeva – emalatxana müdiriMöhübbət Balabəy oğlu Nəsibov – emalatxana müdiriMətanət Adil qızı İbrahimova – mühəndis proqramçıSevda Mirxəlil qızı Mehdiyeva -tədris ustası
Mahirə Çingiz qızı Tağıyeva -tədris ustasıUlduz Litvin qızı Xəlilova -tədris ustasıSaleh Əbdülrəhman oğlu Seyidov – tədris ustasıTünzalə Musa qızı Hüseynova – tədris ustasıXatirə Qədir qızı Əkrəfi  – tədris ustası
Tünzalə Məmməd qızı Qarayeva – tədris ustasıBəxtiyar Həmid oğlu Məmmədov-tədris ustasıİlqar İsax oğlu Mahmudov- baş laborantQənirə Əziz qızı Ələkbərova -laborant
Əntiqə Həsən qızı İsgəndərova –laborantSərəncam Cəlal qızı Ələkbərova- baş laborant

KAFEDRANIN TARİXİ HAQQINDA

“Ümumi texniki fənlər və texnologiya” kafedrası  “Ümumi texniki fənlər ” adı ilə  1988 – ci ildə  “Riyaziyyat və fizika” fakültəsinin tərkibində yaradılmışdır. Kafedra  əsasən, “ÜTF və əmək”,  “ÜTF və fizika”, “ÜTF və maşınqayırma”, “ÜTF və informatika” və “Peşə təlimi” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olmuşdur.

Kafedrada tədris olunan fənlərin və tədris saatlarının artması hesabına 1990- cı ildə  “Mühəndis pedaqoji” fakültəsinin  tərkibində yuxarıda  qeyd olunan ixtisaslar  üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olan daha bir kafedra “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” kafedrası yaradılmışdır. Həm “Ümumi texniki fənlər”, həm də “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” kafedrası “Mühəndis-pedaqoji” fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərmiş, mühəndis  pedaqoqların hazırlanması prosesində xüsusi rol oynamışdır.

Dərs saatlarının azalması səbəbindən idarəetməni daha da  optimallaşdırmaq üçün 2011- ci ilin aprel ayında Gəncə Dövlət Universiteti  Elmi  Şurasının qərarı ilə “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” və “Ümumi texniki fənlər” kafedraları birləşdirilərək “Ümumi texniki fənlər və texnologiya” kafedrası yaradılmışdır.

Bu kafedra Gəncə Dövlət Universitetinin “Texnologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə müəllim kadrlarının hazırlanması, habelə “Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə magistr hazırlığı ilə məşğul olan fundamental kafedralardan biridir.

ÜTF və texnologiya kafedrasının nəzdində 1 kabinə, 5 laboratoriya və 1 tədris emalatxanası fəaliyyət göstərir.

 KAFEDRANIN   İŞ   HƏYATI

6 saylı orta məktəbdə baş müəllim M.Sadıxovanın nümunəvi dərsi

Kafedrada hazırlanan əsas dərslik və vəsaitlər

 1. Dos. E.M.Cavadov “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” dərs vəsaiti, Bakı, 2019, qrifli nəşr.
 2. Dos. E.M.Cavadov “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” metodik vəsait, Gəncə, 2009, qrifli nəşr.
 3. Dos. E.M.Cavadov “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” dərs vəsaiti, Bakı, 2011.
 4. Dos. E.M.Cavadov “Əmək mühafizəsi ” (laboratoriya məşğələsi üçün), Bakı, 2003.
 5. Dos.E.M.Cavadov, dos. M.T.Nağıyev, GDU-nun ÜTF və texnologiya kafedrasında bakalavr təhsil pilləsi üzrə tədris olunan fənn proqramları toplusu, qrifli nəşr,Gəncə, 2013.
 6. Dos. E.M.Cavadov “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2009.
 7. Dos. E.M.Cavadov, Dos. E.K.Yaqubov “Qarşılıqlı əvəzetmə, standartlaşdırma və texniki ölçmələr” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2009.
 8. Dos. E.M.Cavadov, Dos. E.K.Yaqubov “Standartlaşdırmanın əsasları” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2013.
 9. Dos. E.M.Cavadov, dos. C.İ.Qarayev “Texniki fənlərin tədrisi metodikası” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2013
 10. Dos.E.M.Cavadov “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2017
 11. Dos. E.K.Yaqubov “Konstruksiya materialları texnologiyası” (laboratoriya dərs vəsaiti), Bakı, 2009
 12. Dos. E.K.Yaqubov “Materialların kəsilməsi, dəzgahlar və alətlər fənnindən laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik” Bakı, 1992.
 13. E.M.Cavadov, C.İ.Qarayev “Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının müasir problemləri” fənninin proqramı,qrifli nəşr,Gəncə,2018
 14. E.M.Cavadov,C.İ.Qarayev “Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası” fənninin proqramı, qrifli nəşr,Gəncə,2018
 15. E.M.Cavadov,M.Ş.Sadıxova. “Nəzəri mexanika” fənninin proqramı qrifli nəşr, Gəncə,2019
 16. R.Ə.Həsənov Rəsmxətin tədrisi metodikası, dərs vəsaiti,Gəncə,2018
 17. M.Q.Yusifov,T.Z.Verdiyeva Kənd təsərrüfatı texnologiyları fənnindən praktikum,dərs vəsaiti,Gəncə,2020
 18. E.M.Cavadov, İ.M.Məmmədov, Q.N.İsayev. Texniki yaradıcılığın əsasları, dərs vəsaiti,  Bakı, 2021
 1. Elçin Cavadov. “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” Dərs vəsaiti. Bakı, 2019, qrifli nəşr
 2. R.Ə.Həsənov. Rəsmxətin tədrisi metodikası. Gəncə, 2018
 3. M.Q.Yusifov., T.Z.Verdiyeva. Kənd təsərrüfatı texnologiyaları fənnindən  praktikum-Bakı, 2020
 4. M.Q.Yusifov. İstehsalın texnoloji əsasları Bakı, 2019
 5. A.M.Qafarov – Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma, Bakı, 2012
 6. Ə.Q.Abbasov.  Əməyin mühafizəsi və elektrik təhlükəsizliyi, Sumqayıt, 2014
 7. M.İlyasov – müəllim peşəkarlılğı, Bakı,2018
 8. Z.Ağayeva və b. Materialşünaslıq və elektrik materialşünaslığı, Bakı, 2012
 9. S.N.Əliyev. Materialşünaslıq (dülgər – xarrat işi üzrə)Bakı, 2012
 10. M.Cəfərov. Məişət cihazlarının təmiri texnologiyası, Bakı, 2012
 11. M.M.Əzimov., R.M.Həsənov. Materiallar müqaviməti (laboratoriyası). Bakı, 2017
 12. M.İlyasov.  Peşə ixtisas seçimi. Bakı, 2015
 13. Ə.R.Bayramov., N.T.Əliyev., T.B.Abbasov. Tətbiqi mexanika. Gəncə, 2011
 14. İ.Ə.Həbibov.,  R.X.Məlikov. Mühəndis qrafikası.  Bakı, 2011     
 15. M.Cəfərov. Məişət cihazlarının təmiri texnologiyası. Bakı.2012  
 16. F.Ə.Əliyev. Texnoloji avadanlıqlar. Bakı, 2018

  “ÜMUMİ  TEXNİKİ  FƏNLƏR  VƏ TEXNOLOGİYA”

 kafedrasında  tədris olunan fənlər

Bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə

 

s/s

                                         Fənnin adı

 

1.    

Tərsimi  həndəsə

 

2.    

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi

 

3.    

Avtomobil

 

4.    

Avtomatikanın əsasları

 

5.    

Kənd təsərrüfatı  texnologiyaları

 

6.    

Maşın və mexanizimlər nəzəriyyəsi

 

7.    

Standartlaşdırmanın əsasları

 

8.    

Texniki termodinamika

 

9.    

Texnologiya fənninin tədrisi metodikası-1-2

 

10.   

Deformasiya olunan bərk cisimlər mexanikası

 

11.   

Rəsmxət və onun  tədrisi metodikası

 

12.   

Texniki və bədii konstruksiyaetmə

 

13.   

Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası
 

14.   

Metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası

 

15.   

Texniki yaradıcılığın əsasları

 

16.   

Qrafika(mühəndis qrafikası)

 

17.   

Kompyuter qrafikası

 

18.   

Konstruksiya materialları texnologiyası

 

19.   

Qarşılıqlı əvəzetmə, standartlaşdırma və texniki ölçmələr

 

20.   

Materiallar müqaviməti

 

21.   

Məişət elektrik cihazları

 

22.   

Tətbiqi mexanika

 

23.   

 Nəzəri mexanika

 

24.   

Materialşünaslıq

 

25.   

Kulinariya praktikumu

 

26.   

Tikiş texnologiyasının praktikumu

 

27.   

İnşaat və topoqrafik çertyojlar

 

28.   

Perspektiva

 

29.   

İstehsalın texniki əsasları 

 

30.   

Nəqliyyat vasitələrinin istismarı xüsusiyyətləri və yol hərəkətinin təşkili

 

31.   

Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər

 

32.   

Hidravlika və hidravlik maşınlar

33.   

Maşınşünaslığın əsasları

34.   

Maşın hissələri

 

35.   

Texnologiya və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasında)

 

36.   

Peşə seçmə və istehsalatın əsasları

 

37.   

İstehsalatın əsasları

 

38.   

Metroloji standartlaşdırma və sertifikasiya (Ekologiya mühəndisliyi ixtisası)

 

39.   

Mühəndis geodeziyası (Ekologiya mühəndisliyi  ixtisasında)

 

40.   

Mühəndis qrafikası (Ekologiya mühəndisliyi ixtisasında)

 

41.   

Məişət mədəniyyəti və məişət xidməti

 

42.   

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

 

Magistr təhsil səviyyəsi üzrə

 

1.    

Texnoloji proseslərin idarə olunmasında avtomatikanın tətbiqi  (TTM  magistratura  I k)

 

2.    

S/f. Metalşünaslığın əsasları (Kimya müəllimliyi  magistratura  I k)

 

3.    

Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası (TTM  magistratura   I k )

 

4.    

Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının müasir problemləri (TTM magistr I k)

 

5.    

AMEF (Peşə təliminin innovativ metodları) (TTM magistratura  I k)

 

6.    

Müasir sənaye texnologiyaları (TTM magistr I k)

 

7.    

AMEF (Tədris-idman müəssisələrində əməyin mühafizəsi və təşkili) (Fiziki tərb.   magistratura  I k)

 

8.    

S/f. Konstruktor yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasları (TTM magistratura I k)

 

9.    

Maşınşünaslığın tədrisi metodikası (TTM magistratura I k)

 

10.   

S/f.Standartlaşdırmanın əsasları (Biz. təş  magistr  II k)

 

11.   

S/f.Standartlaşdırmanın əsasları (Menecment magistr t II k )

 

12.   

S/f.Standartlaşdırmanın əsasları (İHT magistr  II k  )

 

13.   

Kimya sənayesində və laboratoriyalarında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi (Kimya müəllim. magistr  I k)

 

14.   

Tədris yaradıcılıq emalatxanalarında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi (Təs.inc.müəl.  magistr  I k)

 

15.   

Aqrar texnologiya prosesləri və avadanlıqları (TTM magistratura  I k)

 

16.   

Texnoloji proseslərin layihələndirilməsində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi (TFTM,  magistratura  II k  )

 

17.   

Istehsalat təliminin elmi-praktik əsasları(TTM magistratura IIk)

 

18.   

S.f. Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi və modelləşdirilməsi (TTM magistratura II k )

 

19.   

S.f. Müasir dövrün texnoloji avadanlıqları (TTM magistratura II k )

 

20.   

S.f. Qida məhsullarının istehsalı və emalı texnologiyaları

 

21.   

S.f. Xidmət əməyinin tədrisi metodikası

 

22.

S.f.  Tədqiqat üsulları