ÜTF və TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

KAFEDRANIN TARİXİ HAQQINDA MƏLUMAT

“Ümumi texniki fənlər və texnologiya” kafedrası  “Ümumi texniki fənlər ” adı ilə  1988 – ci ildə  “Riyaziyyat və fizika” fakültəsinin tərkibində yaradılmışdır. Kafedra  əsasən, “ÜTF və əmək”,  “ÜTF və fizika”, “ÜTF və maşınqayırma”, “ÜTF və informatika”, “Peşə təlimi” və “Texnologiya müəllimliyi”  ixtisasları üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olmuşdur.

Kafedrada tədris olunan fənlərin və tədris saatlarının artması hesabına 1990- cı ildə  “Mühəndis-pedaqoji” fakültəsinin  tərkibində yuxarıda  qeyd olunan ixtisaslar  üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olan daha bir kafedra “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” kafedrası yaradılmışdır. Həm “Ümumi texniki fənlər”, həm də “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” kafedrası “Mühəndis-pedaqoji” fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərmiş, mühəndis  pedaqoqların hazırlanması prosesində xüsusi rol oynamışdır.

Dərs saatlarının azalması səbəbindən idarəetməni daha da  optimallaşdırmaq məqsədi ilə  2011- ci ilin aprel ayında Gəncə Dövlət Universiteti  Elmi  Şurasının qərarı ilə “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” və “Ümumi texniki fənlər” kafedraları birləşdirilərək “Ümumi texniki fənlər və texnologiya” kafedrası yaradılmışdır.

Bu kafedra Gəncə Dövlət Universitetinin “Texnologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə müəllim kadrlarının hazırlanması, habelə “Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə magistr hazırlığı ilə məşğul olan fundamental kafedralardan biridir.

ÜTF və texnologiya kafedrasının nəzdində 1 kabinə, 5 laboratoriya və 1 tədris emalatxanası fəaliyyət göstərir.

KAFEDRADA TƏDRİS OLUNAN FƏNLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

Bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə

 1. Tərsimi  həndəsə
 2. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
 3. Avtomobil
 4. Avtomatikanın əsasları
 5. Kənd təsərrüfatı  texnologiyaları
 6. Maşın və mexanizimlər nəzəriyyəsi
 7. Standartlaşdırmanın əsasları
 8. Texniki termodinamika
 9. Texnologiya fənninin tədrisi metodikası
 10. Texnologiya fənninin kurikulum hazırlığı
 11. Deformasiya olunan bərk cisimlər mexanikası
 12. Rəsmxət və onun  tədrisi metodikası
 13. Texniki və bədii konstruksiyaetmə
 14. Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası
 15. Metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası
 16. Texniki yaradıcılığın əsasları
 17. Qrafika(mühəndis qrafikası)
 18. Kompüter qrafikası
 19. Konstruksiya materialları texnologiyası
 20. Qarşılıqlı əvəzetmə, standartlaşdırma və texniki ölçmələr
 21. Materiallar müqaviməti
 22. Məişət elektrik cihazları
 23. Tətbiqi mexanika
 24. Nəzəri mexanika
 25. Materialşünaslıq
 26. Kulinariya praktikumu
 27. Tikiş texnologiyası
 28. İnşaat və topoqrafik çertyojlar
 29. Perspektiva
 30. İstehsalın texniki əsasları 
 31. Nəqliyyat vasitələrinin istismarı xüsusiyyətləri və yol hərəkətinin təşkili
 32. Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər
 33. Hidravlika və hidravlik maşınlar
 34. Maşınşünaslığın əsasları (Maşın hissələri)
 35. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əmək və onun təşkili metodları
 36. İstehsalatın əsasları
 37. Metroloji standartlaşdırma və sertifikasiya
 38. Mühəndis geodeziyası
 39. Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf  mühitin  mühafizəsi
 40. Məişət mədəniyyəti və məişət xidməti
 41. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 42. Qida məhsullarının istehsal texnologiyaları
 43. Toxuculuq və yüngül sənaye məhsullarının texnologiyası
 44. Materiallar haqqında elm
 45. Texniki layihələndirməyə giriş

Magistr təhsil səviyyəsi üzrə

 1. Texnoloji proseslərin idarə olunmasında avtomatikanın tətbiqi 
 2. Metalşünaslığın əsasları
 3. Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 4. Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının müasir problemləri
 5. Peşə təliminin innovativ metodları
 6. Müasir sənaye texnologiyaları
 7. Tədris-idman müəssisələrində əməyin mühafizəsi və təşkili
 8. Konstruktor yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasları
 9. Maşınşünaslığın tədrisi metodikası
 10. Standartlaşdırmanın əsasları
 11. Kimya sənayesində və laboratoriyalarında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
 12. Tədris yaradıcılıq emalatxanalarında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
 13. Aqrar texnologiya prosesləri və avadanlıqları
 14. Texnoloji proseslərin layihələndirilməsində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
 15. İstehsalat təliminin elmi-praktik əsasları
 16. Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi və modelləşdirilməsi
 17. Müasir dövrün texnoloji avadanlıqları
 18. Qida məhsullarının istehsalı və emalı texnologiyaları
 19. Xidmət əməyinin tədrisi metodikası
 20. Tədqiqat üsulları

KAFEDRA ƏMƏKDAŞLARININ SİYAHISI

Professor-müəllim heyəti

 1. Elçin Məhəmməd oğlu Cavadov- texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 2. Mahir Tahir oğlu Nağıyev- texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 3. Emin Kərim oğlu Yaqubov – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 4. Cabbar İbrahim oğlu Qarayev – fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 5. Gülçimən Rasim qızı Əhədova – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. Mətanət Şahin qızı Sadıxova – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (attestatsız)
 7. Saidə Abduləli qızı  Tağıyeva – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 8. Bahar Sabir  qızı Hacıyeva – texnika üzrə fəlsəfə doktoru , baş  müəllim
 9. Təranə Zahid qızı  Verdiyeva  – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 10. Gülbəniz Qurban qızı Hüseynova-pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim
 11.  Afət Həmid qızı  Əliyeva – baş müəllim  
 12.  Elbrus Cəlal oğlu Hüseynov – baş müəllim
 13.  Elgün  Elbəy qızı Həsənova – müəllim
 14. İradə Adil qızı Seyidova – müəllim
 15. Afət Cəlal qızı Məmmədzadə – müəllim

Tədris köməkçi heyəti:

1.Aytəkin Məmmədəli qızı Quliyeva – laboratoriya  müdiri

2. Saidə Nazim qızı Bağırova  – laboratoriya müdiri

3. Aygün Saqi qızı  Məmmədova – laboratoriya müdiri

4. Afət Möhübbət qızı Məmmədova  – kabinə  müdiri

5. Yeganə  Soltan qızı  Abdullayeva  – emalatxana müdiri

6. Möhübbət  Balabəy oğlu  Nəsibov – emalatxana  müdiri

7. Mətanət Adil qızı İbrahimova – mühəndis proqramçı

8. Sevda  Mirxəlil qızı Mehdiyeva – tədris ustası 

9. Mahirə Çingiz qızı Tağıyeva – tədris ustası

10. Ulduz Litvin qızı Xəlilova  – kabinə müdiri 

11. Saleh Əbdülrəhman oğlu Seyidov – tədris ustası

12. Tünzalə Musa qızı Hüseynova – tədris ustası

13.Xatirə Qədir qızı Əkrəfi  – tədris ustası

14. Tünzalə Məmməd qızı Qarayeva – tədris ustası

15. Bəxtiyar Həmid oğlu Məmmədov – tədris ustası

16. İlqar İsax oğlu Mahmudov – laborant

17. Sərəncam Cəlal qızı Ələkbərova – baş laborant

18. Qənirə Əziz qızı Ələkbərova – laborant

19. Əntiqə Həsən qızı İsgəndərova – laborant

20. Əliyev Vəzir Məhyəddin oğlu – tədris ustası

 KAFEDRANIN   İŞ   HƏYATI

6 saylı orta məktəbdə baş müəllim M.Sadıxovanın nümunəvi dərsi

KAFEDRADA HAZIRLANAN ƏSAS DƏRSLİK VƏ VƏSAİTLƏR

 1. TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ – İXTİSAS.. dos.Cavadov E.M., dos.Sadıxova M.Ş.
 2. TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ – MAGİSTR – dos.CAVADOV E.M., dos.YAQUBOV E.K.
 3. TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ – KAFEDRA.. dos. Cavadov E.M., dos.Sadıxova M.Ş.
 4. Dos.E.M.Cavadov. “Maşınşünaslığın əsasları” (Maşın hissələri). Dərs vəsaiti. Bakı. 2023
 5. N.İ.Quliyev., E.M.Cavadov.. “Biomexanika” Dərs vəsaiti. Gəncə, 2023
 6. E.M.Cavadov., İ.M.Məmmədov., Q.N.İsayev. “Texniki yaradıcılığın əsasları”. Dəsr vəsaiti. Bakı, 2021
 7. İ.Ə.Həbibov., R.X.Məlikov. “Mühəndis qrafikası”. Dərslik.
 8. . Dos. E.M.Cavadov “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” dərs vəsaiti, Bakı, 2019, qrifli nəşr.
 9. Dos. E.M.Cavadov “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” metodik vəsait, Gəncə, 2009, qrifli nəşr.
 10. Dos. E.M.Cavadov “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” dərs vəsaiti, Bakı, 2011.
 11. Dos. E.M.Cavadov “Əmək mühafizəsi ” (laboratoriya məşğələsi üçün), Bakı, 2003.
 12. Dos.E.M.Cavadov, dos. M.T.Nağıyev, GDU-nun ÜTF və texnologiya kafedrasında bakalavr təhsil pilləsi üzrə tədris olunan fənn proqramları toplusu, qrifli nəşr,Gəncə, 2013.
 13. Dos. E.M.Cavadov “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2009.
 14. Dos. E.M.Cavadov, Dos. E.K.Yaqubov “Qarşılıqlı əvəzetmə, standartlaşdırma və texniki ölçmələr” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2009.
 15. Dos. E.M.Cavadov, Dos. E.K.Yaqubov “Standartlaşdırmanın əsasları” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2013.
 16. Dos. E.M.Cavadov, dos. C.İ.Qarayev “Texniki fənlərin tədrisi metodikası” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2013
 17. Dos.E.M.Cavadov “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” fənninin proqramı, qrifli nəşr, Gəncə, 2017
 18. Dos. E.K.Yaqubov “Konstruksiya materialları texnologiyası” (laboratoriya dərs vəsaiti), Bakı, 2009
 19. Dos. E.K.Yaqubov “Materialların kəsilməsi, dəzgahlar və alətlər” fənnindən laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik” Bakı, 1992.
 20. E.M.Cavadov, C.İ.Qarayev “Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının müasir problemləri” fənninin proqramı,qrifli nəşr, Gəncə,2018
 21. E.M.Cavadov,C.İ.Qarayev “Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası” fənninin proqramı, qrifli nəşr,Gəncə,2018
 22. E.M.Cavadov,M.Ş.Sadıxova. “Nəzəri mexanika” fənninin proqramı qrifli nəşr, Gəncə,2019
 23. R.Ə.Həsənov Rəsmxətin tədrisi metodikası, dərs vəsaiti, Gəncə,2018
 24. M.Q.Yusifov, T.Z.Verdiyeva Kənd təsərrüfatı texnologiyları fənnindən praktikum,dərs vəsaiti, Gəncə,2020
 25. E.M.Cavadov, İ.M.Məmmədov, Q.N.İsayev. Texniki yaradıcılığın əsasları, dərs vəsaiti,  Bakı, 2021
 26. E.M.Cavadov., M.Ş.Sadıxova.. Maşınşünaslığın əsasları. (Maşın hissələri)- Dərs vəsaiti
 27. Elçin Cavadov. “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” Dərs vəsaiti. Bakı, 2019, qrifli nəşr
 28. R.Ə.Həsənov. Rəsmxətin tədrisi metodikası. Gəncə, 2018
 29. M.Q.Yusifov., T.Z.Verdiyeva. Kənd təsərrüfatı texnologiyaları fənnindən  praktikum-Bakı, 2020-
 30. M.Q.Yusifov. İstehsalın texnoloji əsasları Bakı, 2019
 31. A.M.Qafarov – Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma, Bakı, 2012
 32. Ə.Q.Abbasov.  Əməyin mühafizəsi və elektrik təhlükəsizliyi, Sumqayıt, 2014
 33. M.İlyasov – müəllim peşəkarlılğı, Bakı,2018
 34. Z.Ağayeva və b. Materialşünaslıq və elektrik materialşünaslığı, Bakı, 2012
 35. S.N.Əliyev. Materialşünaslıq (dülgər – xarrat işi üzrə)Bakı, 2012
 36. M.Cəfərov. Məişət cihazlarının təmiri texnologiyası, Bakı, 2012
 37. M.M.Əzimov., R.M.Həsənov. Materiallar müqaviməti (laboratoriyası). Bakı, 2017
 38. M.İlyasov.  Peşə ixtisas seçimi. Bakı, 2015
 39. Ə.R.Bayramov., N.T.Əliyev., T.B.Abbasov. Tətbiqi mexanika. Gəncə, 2011
 40. İ.Ə.Həbibov.,  R.X.Məlikov. Mühəndis qrafikası.  Bakı, 2011     
 41. M.Cəfərov. Məişət cihazlarının təmiri texnologiyası. Bakı.2012  
 42. F.Ə.Əliyev. Texnoloji avadanlıqlar. Bakı, 2018