ÜTF və texnologiya

Ümumi texniki fənlər və texnologiya” kafedrası.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

6.1 DSC_5040

“Ümumi və Texniki Fənlər” kafedrası  “Ümumi texniki fənlər ” adı ilə  1988 – ci ildə  “Riyaziyyat və fizika” fakültəsinin tərkibində yaradılmışdır. Kafedra  əsasən, “ÜTF və əmək”,  “ÜTF və fizika”, “ÜTF və maşınqayırma”, “ÜTF və informatika” və “Peşə təlimi” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olmuşdur.

Kafedrada tədris olunan fənlərin və tədris saatlarının artması hesabına 1990 –cı ildə  “Mühəndis pedaqoji” fakültəsinin  tərkibində yuxarıda  qeyd olunan ixtisaslar  üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olan daha bir kafedra “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” kafedrası yaradılmışdır. Həm “Ümumi texniki fənlər”, həm də “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” kafedrası “Mühəndis – pedaqoji” fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərmiş, mühəndis  pedaqoqların hazırlanması prosesində xüsusi rol oynamışdır.

Dərs saatlarının azalması səbəbindən idarəetməni daha da  optimallaşdırmaq üçün 2011 – ci ilin aprel ayında Gəncə Dövlət Universiteti Elmi  Şurasının qərarı ilə “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” və “Ümumi texniki fənlər” kafedraları birləşdirilərək “Ümumi texniki fənlər və texnologiya” kafedrası yaradılmışdır.

Bu kafedra Gəncə Dövlət Universitetinin “Texnologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə müəllim kadrlarının hazırlanması, habelə “Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə magistr hazırlığı ilə məşğul olan fundamental kafedralardan biridir.

ÜTF və texnologiya kafedrasının nəzdində 1 kabinə, 5 laboratoriya və 1 tədris emalatxanası fəaliyyət göstərir.

Tədris laboratoriyası:

tikis-laboratoriyasi

Tikiş laboratoriyası

ıavtomobil-v%c9%99-k%c9%99nd-t%c9%99s%c9%99rrufati-masinlari-laboratoriyasi

Avtomobil və k/t. maşınları laboratoriyası

avtomatika-laboratoriyasi

Avtomatika laboratoriyası

materiallar-muqavim%c9%99ti-laboratoriyasi

Materiallar müqaviməti laboratoriyası.

masin-v%c9%99-mexanizml%c9%99r-n%c9%99z%c9%99riyy%c9%99si-laboratoriyasi

Maşın və  mexanizmlər nəzəriyyəsi laboratoriyası

 Emalatxana :

a)ağac emalı üzrə

agac-emali-uzr%c9%99-emalatxana

b)metal emalı üzrə

metal-emali-uzr%c9%99-emalatxana

 Kabinə:

Rəsmxətt kabinəsi

kamal-m

Kafedrada  7 dosent, 8 baş müəllim, 26 nəfər  tədris – köməkçi heyət üzvü çalışır.

Kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramları və dərs  vəsaitləri hazırlanmış, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə nəşr edilmişdir.

“ÜTF və texnologiya” kafedrasında dəfələrlə kafedranın profilinə uyğun gələn fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiyalar müzakirə olunaraq, onlara aparıcı  təşkilat kimi rəy  verilmişdir. Kafedranın əməkdaşları dəfələrlə dissertasiya işlərinin müdafiəsi zamanı rəsmi oponent olmuş, dissertasiya işlərinin avtorefaratlarına rəylər vermişdir.

Kafedranın əməkdaşlarından  bir neçəsi dəfələrlə respublikamızın  müxtəlif təhsil ocaqlarında Dövlət Attestasiya  Komissiyasının sədri olmuşdur.

Kafedranın 2 doktorantı və 5 nəfər baş müəllimi dissertasiya üzərində işləyirlər. Bunlardan iki nəfəri, b/m. S.A.Tağıyeva, b/m.B.S.Hacıyeva öz işlərini artıq yekunlaşdırıb müdafiə etmişlər.

“ÜTF və texnologiya” kafedrasına  2016 –cı ildən texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elçin Məhəmməd oğlu Cavadov rəhbərlik edir.Kafedranın metodik vəsaitləri

Kafedranın metodik vəsaitləri

A.Qafarov – Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma

Cavadov Elçin – Laboratoriya- metodik vəsait

Əməyin mühafizəsi – Dərslik 

İlyasov – müəllim peşəkarlılğı

Materialşünaslıq və elektrik materialşünaslığı

Materialşünaslıq (dülgər – xarrat işi üzrə)

Məişət elektrik cihazları

Metorologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

İstehsalın texnoloji əsasları

Kənd təsərrüfatı texnologiyaları fənnindən  praktikum=Metodik Vəsait

                                  Kafedrada tədris olunan əsas fənlər

                    bakalavr pilləsi üzrə                                                    

 1. Tərsimi həndəsə
 2. Metalkəsmə,kəsici alət və dəzgahlar
 3. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
 4. Avtomobil
 5. Avtomatikanın əsasları
 6. Kənd təsərrüfatı işlərinin texnologiyası
 7. Maşın və mexanizimlər nəzəriyyəsi
 8. Standartlaşdırmanın əsasları
 9. Metroloji standartlaşdırma və sertifikasiya
 10. Texniki termodinamika və istilik maşınları
 11. Texnologiya fənninin tədrisi metodikası
 12. Bərk cisimlərin hərəkət mexanikası
 13. Deformasiya olunan bərk cisimlər mexanikası
 14. Rəsmxət və onun  tədrisi metodikası
 15. Texniki və bədii konstruksiyaetmə
 16. Ağac məmulatlarının hazırlanma texnologiyası
 17. Metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası
 18. Peşə hazırlığı istiqaməti və texniki yaradıcılıq
 19. Qrafika(mühəndis qrafikası)
 20. Konstruksiya materialları texnologiyası
 21. Qarşılıqlı əvəzetmə, standartlaşdırma və texniki ölçmələr
 22. Materiallar müqaviməti
 23. Hidravilka və hidravlik maşınlar
 24. Xidmət əməyi
 25. Məişətdə istifadə olunan alətlər
 26. Nəzəri mexanika
 27. Tətbiqi mexanika
 28. Bədii metalişləmə sənəti
 29. Məktəbdə texniki fənlərin maddi və texniki bazası
 30. Materialşünaslıq
 31. Kulinariya praktikumu
 32. Tikiş texnologiyasının praktikumu
 33. Maşınşünaslığın əsasları
 34. İnşaat və topoqrafik çertyojlar
 35. Mühəndis geodeziyası
 36. Perspektiva
 37. Texniki və bədii konstruksiyaetmə
 38. İstehsalatın texniki əsasları

                 magistr pilləsi üzrə

 1. Texnologiya elminin müasir problemləri
 2. Texnologiya elminin tarixi və metodologiyası
 3. Ali məktəb tərəfindən müəyyən edilən fənn(Peşə təliminin innovativ metodları)
 4. Müasir sənaye texnologiyaları
 5. Aqrar texnologiya prosesləri və avadanlıqları
 6. Texnoloji proseslərin layihələndirilməsində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
 7. Texnoloji proseslərin idarə olunmasında avtomatikanın tətbiqi
 8. Istehsalat təliminin elmi-praktik əsasları
 9. Blok 1: (Texnologiyanın tədrisində təbiət elmlərinin rolu; 2. Konstruktor yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasları)
 10. Blok 2: (1. Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi və modelləşdirilməsi; 2. Qida məhsullarının istehsalı və emalı texnologiyaları)
 11. Blok 3: (1. Müasir dövrün texnoloji avadanlıqları; 2. Xidmət əməyinin tədrisi metodikası
 12. Standartlaşdırmanın əsasları
 13. Metalşünaslığın əsasları

Ümumi texniki fənlər və texnologiya” kafedrasının professor-müəllim heyətinin siyahısı.

 1. Dosent Elçin Məhəmməd oğlu Cavadov
 2. Dosent Mahir Tahir oğlu Nağıyev
 3. Dosent Rizvan Ədil oğlu Həsənov
 4. Dosent Emin Kərim oğlu Yaqubov
 5. Dosent Cabbar İbrahim oğlu Qarayev
 6. Dosent Mustafa Qasım oğlu Yusifov
 7. Dosent Gülçimən Rasim qızı Əhədova
 8. Baş müəllim  Kamal Rəsul oğlu Məmmədov
 9. Baş müəllim Bahar Sabir qızı Hacıyeva
 10. Baş müəllim  Mətanət Şahin qızı Sadıxova
 11. Baş müəllim   Afət  Həmid qızı Əliyeva
 12. Baş müəllim  Elbrus Cəlal oğlu Hüseynov
 13. Baş müəllim   Saidə Abduləli qızı Tağiyeva
 14. Baş müəllim Gülbəniz Qurban qızı  Hüseynova
 15. Baş müəllim Təranə Zahid qızı  Verdiyeva

Kafedranın tədris – köməkçi heyətinin siyahısı.

 1. Kabinə müdiri – Qurbanova Əntiqə Əziz qızı
 2. Kabinə müdiri – Məmmədova Afət Möhübbət qızı
 3. Laboratoriya müdiri – Quliyeva Səadət Əliqulu qızı
 4. Laboratoriya müdiri – Bağırova Saidə Nazim qızı
 5. Laboratoriya müdiri – Quliyeva Aytəkin Məmmədəli qızı
 6. Laboratoriya müdiri – Məmmədova Aygün Saqi qızı
 7. Emalatxana müdiri – Nəsibov Möhübbət Balabəy oğlu
 8. Emalatxana müdiri AbdullayevaYeganə Soltan qızı
 9. Mühəndis proqr. – İbrahimova Mətanət Adil qızı
 10. Tədris ustası – Mehdiyeva Sevda Mirxəlil qızı
 11. Tədris ustası – Tağıyeva Mahirə Çingiz qızı
 12. Tədris ustası –  Xəlilova Ulduz Litvin qızı
 13. Tədris ustası – Seyidov Saleh Əbdülrəhman oğlu
 14. Tədris ustası – Hüseynova Tünzalə Musa qız
 15. Tədris ustası  – Əkrəfi Xatirə Qədir qızı
 16. Tədris ustası – Qarayeva Tünzalə Məmməd qızı
 17. Tədris ustası  – Məmmədov Bəxtiyar Həmid oğlu
 18. Tədris ustası  – İsmayılov Aqil Qardaşxan oğlu
 19. Baş laborant – Mahmudov İlqar İsax oğlu
 20. Baş laborant – Ələkbərova Sərəncam Cəlal qızı
 21. Laborant – Mehdiyeva Rəna Tofiq qızı
 22. Laborant – İskəndərova Əntiqə Həsən qızı
 23. Laborant – Ələkbərova Qənirə Əziz qızı
 24. Tədris ustası- Kərimova Elgün Elbəy qızı