23.10.2015

 

 

20141224_120838

B İ L D İ R İ Ş

23 oktyabr   2015 – ci  il tarixdə saat  12 00 –da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçirildi.

G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə l ə r :

 1. Fakültədə elmi tədqiqat işinin vəziyyəti. (Dekan,kaf.müdirləri)
 2. Ümumi fizika, Fizika, Ümumi texniki fənlər və texnologiya, Təsviri incəsənət kafedralarında elmi semnarların keçirilməsi vəziyyəti. (Dekan,kaf.müdirləri)
 3. IV kurs tələbələrinin buraxılış işi mövzularının təsdiqi. (Dekan,kaf.müdirləri)
 4. Tədris – metodiki komissiyanın işi haqqında məlumat. (TMŞ – nın sədri)
 5. Cari məsələ:

 

 1. Dekan, dos. İ. İ. Qasımov – sədr
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini, dos.Y.Namazov – üzv
 3. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, dos.E. İsmayılov – üzv
 4. Ümumi fiz.kaf. müdiri, dos. Z. Zeynalov – üzv
 5. Fizika kaf. müdiri, dos. N. Quliyev – üzv
 6. ÜTF və tex.kaf. müdiri, dos. M. Nağıyev – üzv
 7. Təs.inc.kaf. müdiri, dos. M. Məmmədov – üzv
 8. Ümumi fiz.kaf. prof. E. Mövsümov – üzv
 9. ÜTF və tex. kaf.fakültə elmi şurasının katibi, dos. S. Rəhimov – üzv
 10. ÜTF və tex.kaf. TEC-in sədri, dos. E. Cavadov – üzv
 11. Fizika kaf.,Fakültə Həmkarlar İttif.kom.sədri, dos.əv.R.Hüseynov – üzv
 12. Ümumi fizika kaf. dos V. Rüstəmov– üzv
 13. Fizika kaf.B/m.S.Abdullayev – üzv
 14. Təs.inc.kaf. B/m.Ə.Məhərrəmov – üzv
 15. Fizika kaf. dos.əv. İsgəndərova– üzv
 16. Fizika kaf. B/m. Rüstəmova– üzv
 17. Təs. inc. B/m. R.  Allahverdiyeva– üzv

Fakültə Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri, A. Axundova – üzv