Humanitar işlər üzrə dekan müavini

Sabir Abdullayev

B/müəllim  –  ABDULLAYEV SABİR MÜSEYİB OĞLU

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             070-735-51-88

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957 – ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1974-cü ildə Gəncə şəhəri 18 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1975 – ci ildə Gəncə  Dövlət Pedaqoji İnstitutunun  fizika – riyaziyyat fakültəsinin fizika ixtisasına qəbul olunmuş, 1979 – cu ildə fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1979-cu ildə GDPİ-nin (indiki GDU) fizika – riyaziyyat fakültəsinin fizika ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1979-1983-cü illərdə Ağdam rayonunda orta məktəbdə müəllim, 1983-84-cü illərdə hərbi xidmətdə, 1985-1993-cü illərdə Leninqrad Ümumittifaq radio səsləndirmə və akustika ETİ-nin Gəncə filialında elmi işçi işləmişdir. 1994- cü ildən bu günə kimi Gəncə Dövlət Universitetində işləyir, 1996- cı ildən Fizika kafedrasında Baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Yarımkeçiricilər fizikası. “və  yarımkeçirici birləşmələrdə yükün və istiliyin daşınması hadisələri” mövzusunda tədqiqat işləri aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Fizikanın aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans. Bakı, 6 dekabr 2013

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

20-yə yaxın elmi məqaləsi nəşr edilmişdir.

1.Теплопроводность и термо – эдс при низких температурах. Научные труды МПГУ, Москва, 2002

2.Явления переноса заряда в ,  и . АТУ, 2005, с.IV(16) №4

  1. Увлечение электронов фононами в Москва, ФТП, 2010, том 44. вып.6
  2. birləşməsinin faza keçidi və onun yaxın ətrafında elektrik xassələrinin öyrənilməsi. BDU, Fizikanın müasir problemləri: VII Respublika konfransının materialları, Bakı 20-21 dekabr 2013 səh.43-44

5.Пъузорезистывный эффект в . Актуальные проблемы обучения математике, сборных статей V межрегиональной научно – практической конференции. Пенза, 2014, стр.237-243