Testlər

2020 – 2021 – I  YARIM  İLLİK 

I KURS – TESTLƏR

II KURS – TESTLƏR 

III KURS – TESTLƏR 

IV KURS – TESTLƏR 

2019 – 2020- II  YARIM İLLİK

Elektrodinamika   – TEST-  Düz variant

Məktəb fizika kursunun elmi əsasları – TEST – düz variant 

Kulinariya    – TEST – Düz variant 

Riyazi analiz  – TEST –  Düz variant 

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi – TEST – düz variant 

============================================================

Məktəb fizika kursunda məsələ həlli praktikumu-TEST -düz variant 

İnformatika və İKT –  TEST – Düz variant –

Mülkü Müdafiə və Tibbi biliklər- 1  – TEST- düz variant

Peşəseçmə və istehsalatın əsasları- TEST – Düz variant

Maşınşünalığın əsasları- TEST – düz variant

===================================================

Azərb.dili və nitq mədən. – TEST – düz variant

Azərb.tarixi – TEST – düz variant 

Tətbiqi mexanika – TEST – düz variant 

Optika – TEST – düz variant

Nüvə fizikası – TEST – düz variant

Texn.fənn.tədr.metod – 2 –  TEST – düz variant 

KMT-(Konstruksiya materialları texnologiyası) – TEST- düz variant – 

================================================================

Molekulyar fizika- TEST – düz variant 

FTM – 1 –  TEST – düz variant

Stat. fizika və Termodinamika – TEST – düz variant

ETİƏ – TEST – düz variant 

Əmək mühafizəsi- TEST – düz variant

Metalların kəsilməsi,dəzg.və alətl-TEST – Düz variant

=======================================================

Texnologiya müəllimliyi  ixtisası

Fizika müəllimliyi ixtisası

Təsviri incəsənət müəllimliyi  ixtisası