Afət Həmid qızı  Əliyeva

Əliyeva Afət Həmid qızı

Vəzifə:  baş müəllim

Telefon: +994 55 872 91 71

E – mail: afet.62@mail.ru  

Qısa bioqrafik məlumat: 1962 – ci ildə Gəncə şəhərində qulluqcu ailəsində anadan olmuşdur. 1979 – cu ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1980 –cı ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutuna daxil olmuş və 1986-ci  ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun “Tikiş məmulatı texnologiyası” fakultəsini bitirmiş və mühəndis-texnoloq ixtisası  almışdır.

1988-cı ildən 1994-cü ilə kimi “İstehsalat əsasları və əmək təlimi” kafedrasında saat hesabı müəllim işləmişdir.

1994-ci  ildən hal-hazıra kimi GDU-nun Fizika və texniki fənlər fakultəsinin “ÜTF və texnologiya”  kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Təhsili: ali

Elmi dərəcəsi və adları:

Əmək fəaliyyəti: 34 il

Təltiflər

Tədqiqat sahəsi:  

Elmi əsərləri: 11 fənn proqramı, 1 metodik vəsait və 40-dək elmi məqalənin müəlifidir.

 1. Əmək təhsilinin yaranması və  inkişaf tarixindən. GDPİ. Elmi əsərlər məcmuəsi. Gəncə, 1997.
 2. Azərbaycanda  ali təhsilli əmək təlimi müəllimlərinin hazırlanması təcrübəsindən. GDPİ. Elmi əsərlər məcmuəsi. Gəncə, 1998.
 3. Orta məktəblərdə yuxarı siniflərdə “Texnikanın əsasları” mövzusunun öyrənilməsi. “Elmi xəbərlər” humanitar və təbiət elmləri seriyası.Gəncə, 2009
 4. Bütöv və reqlan biçimli məmulatların çertyojunun qurulma xüsusiyyətləri. Məqalə. GDU. Elmi xəbərlər. Gəncə, 2010, №2
 5. Müxtəlif formada yaxa və yaxalıqların , ətəyi büzməli, koketkalı yaxalığın işlənməsi. Məqalə. GDU, Elmi xəbərlər. Gəncə, 2014, №2
 6. Papye – maşe və yapmadan müxtəlif məmulatların hazırlanması. Məqalə. GDU. Elmi xəbərlər. Gəncə, 2016, №3
 7. Kəmərli məmulatlaırn konstruksiyası, modelləşdirilməsi və hazırlanması. Məqalə. Elmi xəbərlər. Gəncə, 2018, №1
 8. Modelləşdirmə və konstruksiya etməklə müxtəlif məmulatların hazırlanması texnologiyası. Məqalə. GDU, Elmi xəbərlər. Gəncə, 2019, №1
 9. Tikiş maşınlarında  davanlardan istifadə etməklə müxtəlif  bəzək tikişlərinin alınması  yolları. Məqalə. GDU. Elmi xəbərlər məcmuəsi. Gəncə, 2019. №1
 10. Əl ilə bəzək tikişlərindən  istifadə etməklə müxtəlif  bəzək formalarının alınması yolları. Məqalə. GDU, Elmi xəbərlər.Gəncə, 2019, №2
 11. Texnologiya və onun tədrisi metodikası. Fənn proqramı. GDU, Gəncə. 2020
 12. Ağac emal edən torna  dəzgahlarında yeni kəskilərin tətbiq edilməsi. Məqalə. GDU. Elmi xəbərlər. Gəncə, 2020, №2
 13. Peşəseçmə və istehsalatın əsasları. Fənn proqramı. GDU. Gəncə, 2021.
 14. Ağac məmulatlarının hazırlanma texnologiyası. Fənn proqramı.GDU. Gəncə, 2021.
 15. Kompüter qrafikası. Fənn proqramı. GDU. Gəncə, 2021
 16. Kulinariya praktikumu. Fənn proqramı. GDU. Gəncə, 2021
 17. Tikiş texnologiyası. Fənn proqramı.  GDU. Gəncə, 2022
 18. Papye – maşe və yapmadan müxtəlif məmulatların hazırlanması. Məqalə. GDU. Elmi xəbərlər. Gəncə, 2022. №3
 19. Müxtəlif formalı üst ciblərin işlənməsi və birləşdirilməsi üsulları. Məqalə. GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə. 2023. №2