Elbrus Cəlal oğlu Hüseynov

Hüseynov Elbrus Cəlal oğlu

Vəzifə: baş müəllim

Telefon: +994 55 971 29 23

E – mail: elbrus.huseynov@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat: 18 iyun 1971–ci il Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Gəncə şəhəri 5 saylı orta məktəbə daxil olmuş və 1988-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1989-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi” ixtisasına qəbul olmuş və 1994-cü ildə həmin ixtisası bitirmişdir. 1999-cu ilin sentyabr ayında Gəncə Dövlət Universitetinin “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” kafedrasında müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Hal–hazırda ÜTF və texnologiya kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Təhsili: ali

Elmi dərəcəsi və adları:

Əmək fəaliyyəti: 36 il

Təltiflər

Tədqiqat sahəsi:  

Elmi əsərləri: 10-dan artıq elmi məqalənin və 5 fənn proqramının müəllifidir. 

  1. Üzümlülükdə torpaqbecərən və gübrə verən qurğu  (patent) ixtira        . 2003                  
  2. Təkərli dartqı vasitəsilə aqreqatlaşdırmaq üçün  saclı yumşaldıcı alət (patent) ixtira. 2003
  3. Əkin üçün şum aqreqatı . Elmi məqalə. GDU. Elmi Xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. №-3. Gəncə 2009.                                                
  4. Yeni torpaqbecərən maşınlar, onların iş prinsipi. Tezis. Материал докладов II Международной научно-технической конференции «Проблеми машиностроения XXI века» Баку – 2001                                                    
  5. Bütöv və reqlan biçimli məmulatın çertyojunun qurulma xüsusiyyətləri. Elmi məqalə. Elmi Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə. 2012                                       
  6. Müxtəlif formada yaxa və yaxalıqların, ətəyi büzməsi koketkalı  yaxalığın işlənməsi. Məqalə. Elmi Xəbərlər. GDU. Gəncə. 2014                                 
  7. Ağac emaledən torna dəzgahlarında yeni kəskilərin tətbiq edilməsi. Elmi Məqalə. Elmi Xəbərlər. GDU. Gəncə-2014                                                       

Beynalxalq və respublikası simpozium və konfranslarda iştirakı: Gəncə Dövlət Universitetində keçirilən konfranslarda iştirak etmişdir.

Dil bilgisi: azərbaycan, rus

Partiyalığı: YAP