Saidə Nazim qızı Bağırova 

Saidə Nazim qızı Bağırova  – laboratoriya müdiri

Bağırova Saidə Nazim qızı 1974-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1980-cı ildə 39 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 1990-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1991-ci ildə Həsənbəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “ÜTF və fizika” ixtisasına qəbul olmuş, 1996-cı ildə həmin ixtisası bitirmişdir.

1996-ci il avqust ayından hal hazırkı vaxta kimi Gəncə Dövlət Universitetinin “ÜTF və texnologiya” kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışır.