Möhübbət  Balabəy oğlu  Nəsibov

Möhübbət Balabəy oğlu Nəsibov – emalatxana müdiri

Nəsibov Möhübbət Balabəy oğlu 1959-cu ildə Bərdə rayonunda İmirli kəndində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Bərdə rayon İmirli kənd orta  məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 1975-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1987-ci ildə Həsənbəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “Əmək təlimi  müəllimi” ixtisasına qəbul olmuş və  1991-ci ildə həmin ixtisası bitirmişdir.

2004-cü il aprel ayından hal hazırkı vaxta kimi Gəncə Dövlət Universitetinin “ÜTF və texnologiya” kafedrasında emalatxana müdiri vəzifəsində çalışır.