Xatirə Qədir qızı Əkrəfi 

Xatirə Qədir qızı Əkrəfi-tədris ustası

Əkrəfi Xatirə Qədir qızı 1977-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə 16 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 1994-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1994-cü ildə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasına qəbul olunmuş, daha sonra həmin ixtisas üzrə Həsənbəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna köçürülmüş və 1998-ci ildə universiteti bitirmişdir.

2001-ci il sentyabr ayından hal hazırkı vaxta kimi Gəncə Dövlət Universitetinin “ÜTF və texnologiya” kafedrasında tədris ustası vəzifəsində çalışır.