Bəxtiyar Həmid oğlu Məmmədov

Bəxtiyar Həmid oğlu Məmmədov-tədris ustası

Məmmədov Bəxtiyar Həmid oğlu 1972-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1979-ci ildə Gəncə şəhər 4 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 1989-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1991-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun “Yeyinti sənayesinin maşın və aparatları” ixtisasına qəbul olunmuşdur və 1995-ci ildə həmin ixtisas üzrə universiteti  bitirmişdir.

2006-ci il mart ayından hal hazırkı vaxta kimi Gəncə Dövlət Universitetinin “ÜTF və texnologiya” kafedrasında tədris ustası vəzifəsində çalışır.