Əliyev Vəzir Məhyəddin oğlu

Vəzir Məhyəddin oğlu Əliyev –tədris ustası

Əliyev Vəzir Məhyəddin oğlu 1974-cü ildə Qəbələ şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Qəbələ rayonu Mirzəbəyli kənd orta  məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1991-cu ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1991-ci ildə Həsənbəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “ÜTF və əmək” ixtisasına qəbul olunmuş və 1996- ci ildə həmin ixtisas üzrə universiteti bitirmişdir.

2004-cü il sentyabr ayından hal hazırkı vaxta kimi Gəncə Dövlət Universitetinin “ÜTF və texnologiya” kafedrasında tədris ustası vəzifəsində çalışır.