Baş müəllim HÜSEYNOVA GÜLBƏNİZ QURBAN QIZI

Gulbaniz Huseynova

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             051-810-66-05

e-mail:        angel@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

5 mart 1966 – cı ildə Gəncə  şəhərində  qulluqçu ailəsində  anadan olmuşdur.

1973 – çü ildə Gəncə  şəhəri 28 saylı beynəlmiləl orta məktəbə  qetmiş, 1983 – çü ildə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

1983  – çi ildə Texnologiya Universitetinin “Yüngül sənayenin texnologiyası” fakültəsinin Tikiş məmulatlarının texnologiyası ixtisasına daxil olmuşdur.

1992-ci ildə Texnologiya Universitetini mühəndis – texnoloq ixtisasını bitirmişdir.

2005- ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Baş müəllim.

1986-92-ci illərdə AzTİ-də təhsil almışdır, mühəndis-texnoloq ixtisası ilə İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. GDU-nun ÜTF və Texnologiya kafedrasının dissertantıdır – “Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi” ixtisası üzrə.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-cü ildə AzNİXİ-də laborant, SP “Razvitiye”- xarici-ekonomik əlaqələr üzrə direktorun köməkçisi, sonra Gəncə Dövlət Gömrük İdarəsində-inspektor, GDU-nun nəzdində yaradılmış kollecdə – müəllim işləmişdir.

1994-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetində laborant, 2001-ci ildən baş laborant, 2005-ci ildən müəllim işləmişdir.

2010-cu ildən  baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi” ixtisası üzrə elmi işi davam etdirir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

“Tələbələrin yenidəntərbiyə ehtiyacı olan yeniyetmələrlə aparılan işlərə cəlb olunmaları” mövzusunda Respublika Elmi Konfransında çıxış etmişdir. (Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı. 2012)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

20-dək elmi məqalələrin müəllifidir.

“Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələrlə aparılan işlərin monitorinqi və qiymətləndirilməsi”

“Təhsil Sistemində monitorinq və qiymətləndirmənin yeri” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı. “Mütərcim” 2012

Əmək təlimində nümayiş metodları və istifadə edilən tədris vasitələri. GDU. “Elmi Xəbərlər”, Gəncə, 2010, №1

Orta məktəblərdə texnoloji maşınların öyrənilməsinin politexnik istiqamətləri. GDU. “Elmi xəbərlər”, Gəncə, 2010, №2