Dosent MƏMMƏDOV KAMAL RƏSUL OĞLU

Kamal Mammadov

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             051-896-21-65

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1968-ci ildə orta məktəbi, 1976-cı ildə Çingiz İldrım adına Politexnik İnstitutunun mexanika fakültəsini bitirmişdir.

Ailəlidir, üiki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Texniki – riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1976-cı ildə Çingiz İldrım adına Politexnik İnstitutunun mexanika fakültəsini bitirmişdir.

1976-cı ildən 1987-cı ilə kimi İnşaat Texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

1987-ci ildən 1996-cı ilə kimi Sənaye Pedaqoji Texnikumunda şöbə müdiri işləmiş, 1996-cı ildən GDU-də müəllim, 2003-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

İki metodik vəsait, 22 məqalənin müəllifidir.