Dosent YAQUBOV EMİN KƏRİM OĞLU

Emin Yaqubov

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             050-210-02-24

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1966-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Gəncə şəhəri Mir Cəlal Paşayev adına 39 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il Azərbaycandan köçürmə yolu ilə Gürcüstan Politexnik İnstitutuna daxil olmuş, 1989-cu ildə həmin institutu fərqlənmə ilə bitirmişdir.

1990-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır. 1992-1996-cı illərədə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitututnun aspirantı olmuşdur. 2000-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

Ailəlidir, dörd övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Texnika elmləri namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır. 1992-1996-cı illərədə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitututnun aspirantı olmuşdur. 2000-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

Hal – hazırda Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin  “ÜTF və texnologiya” kafedrasının dosentidir. Magistratura şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Texnoloji proseslərin layihələndirilməsində metalların təzyiqlə emalı nəzəriyyəsinin tətbiqi”  mövzusunda elmi-tədqiqat işi aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Bir çox elmi konfrans, seminar və beynəlxalq treninqlərdə iştirak etmiş, sertifikatlar almışdır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

34 elmi məqalə, dərs vəsaiti, metodik vəsait və fənn proqramının müəllifidir. Elmi əsərləri Azərbaycan və xarici ölkələrin elmi mətbuatında nəşr olunmuşdur.