Dosent HƏSƏNOV RİZVAN ƏDİL OĞLU

Rizvan Hasanov

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             050-391-98-58

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941 ci ildə Gəncə şəhərndə anadan  olmuşdur.

1954-cü ildə Gəncə İnşaat Texnikumuna daxil olmuş, 1959 – cu ildə bitirmişdir.

1971- ci ildə Rostov – Don Dəmiryol Mühəndislik İnstitutunun inşaat – mühəndislik ixtisasını bitirmişdir.

Ailəlidir, bir övladı var.

 

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. 1988-ci il Moskva Beton və Dəmirbeton elmi tədqiqat İnstitutunda dissertasiyanı işləyib və müdafiə etdikdən sonra Texniki elmlər namizədi elmi dərəcəsi adı almışdır.

1994- cü ildən kafedranın dosentidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1960- cı ildən inşaat təşkilatlarında mühəndis, baş mühəndis, regional tikinti trestinin rəisi vəzifələrində, 1975 – ci ildən 1989- cu ilə qədər Gəncə inşaat texnikumunda müəllim, tədris işlər üzrə direktor müavini və direktor vəzifələrində işləmişdir.

1994- cü ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim, dosent vəzifələrində işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İnşaat materialları və detalları üzrə “Azerit materialından yüngül polimerbeton” mövzusunda elmi dissertasiya müdafiə etmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2010-2014 – cü illərdə Aərb.Dövlət Aqrar Universitetin Beynəlxalq Elmi Praktik konfransında çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

40-dan artıq  elmi məqalə və metodik göstəriş Gəncə, Bakı, Aşğabad və Moskva şəhərlərində çap olunmuşdur.

1.Çertyoj, şrift və yazılarının yerinə yetirilməsi.Metodiki göstəriş.

2.Bərkidici detalların çertyojlarının hazırlanması. Metodiki göstəriş.

3.İnşaat şertyojlarının hazırlanmasına dair. Metodiki göstəriş.

4.Yüngül polimerbetonun istehsalatda tətbiqi.