Dosent HÜSEYNOV AKİF ƏLİRZA OĞLU

  Akif Huseynov

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             050- 379-10-58

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə Goranboy rayonunun Qaramusalı  kəndində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Gəncə şəhərində orta məktəbi bitirdikdən sonra Ə. Əzimzadə adına  rəssamlıq məktəbinə daxil olmuş, 1969 – cu ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1976 – cı ildə Udmurt Dövlət Universitetinin “Təsviri incəsənət və rəsmxət” ixtisası  üzrə tam kursunu bitirmişdir.

Ailəlidir. 2 övladı var

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli rəsm və rəsmxətt müəllimidir. Pedaqoji elmlar namizədi, dosent vəzifəsində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989-cu ildən GDPİ-də müəllim vəzifəsinə qəbul olmuşam.

1988-ci ildən “Rəssamlar İttifaqının” üzvüdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Ali məktəblərdə təsviri incəsənət müəllimlərinin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi yolları.

Akif müəllim hal – hazırda – Gəncə  Dövlət Universitetinin  “Təsviri İncəsənət” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə, rəsm və rəngkarlığın bütün sirlərini oyrədir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Rəsm üzrə rəssam – müəllim hazırlamaq işinin xüsusiyyətləri – Metodik tövsiyə. Gəncə-1991.
  2. Rəngkarlıq və kompozisiyanın tədrisiyolları. Metodik tövsiyyə. Gəncə-1991.

3.Natürmort mövzusunda akvarel boyakarlığı məşğələsinin təşkili –Metodik tövsiyyə. Gəncə-1991

  1. Ali məktəblərdə rəsm rəngkarlıq və kompozisiyanın tədrisi yolları – Metodik vəsait. Bakı- Nurlan – 2003
  2. Ali məktəblərdə kompozisiyanın işlənmə xüsusiyyətləri- Metodik tövsiyyə. Gəncə – 1991
  3. Universitetlər üçün proqram. Rəngkarlıq Gəncə – 2008
  4. Natürmort tapşırıqlarının sulu boya (akvarel) ilə işlənməsi texnikası. Gəncə – 2009

8.”Rəngkarlıq” məqalə. Bakı – “Nurlan”- 2004

  1. Rəngkarlığın texniki üsulları və tədris tapşırıqları üzərində iş zamanı onun əhəmiyyəti. Məqalə. Bakı – “Nurlan” – 2004