Author Archives: Tünzalə Hüseynova

27.03.2023- cü il tarixdə müəl. Məmmədova Aybəniz Əli qızının  “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının 2(1)kurs tələbələrinə “Boyakarlıq” fənnindən açıq dərsi keçirildi

27.03.2023- cü il tarixdə müəl. Məmmədova Aybəniz Əli qızının  açıq dərsi keçirildi 27 mart 2023-cü il tarixdə  “Təsviri incəsənət”  kafedrasının müəllimi Məmədova Aybəniz Əli qızının   “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə II (1-2) kurs tələbələri ilə “Boyakarlıq” fənnindən “Qadın portretinin etüdü” (işin bütövləşdirilməsi və tamamlanması) mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə , GDU -nun səlahiyyətli nümayəndəsi

Daha ətraflı

BAYRAM TƏDBİRİ

15 mart 2023 – cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsində Novruz Bayramına həsr olunmuş tədbir keçirildi. Fakültə dekanlığının və Fakültə tələbə gənclər təşkilatının birgə hazırladığı musiqili – ədəbi tədbir GDU –nun II tədris binasının akt zalında oldu. Akt zalı və onun səhnəsi bayramsayağı bəzədilmişdi. Novruz Bayramının və yazın gəlişinin rəmzi olan səmənilər və

Daha ətraflı

14.03.2023-cü il tarixdə b/m.Həsənova Emilya Məmməd qızının açıq dərsi keçirildi.

14 mart 2023- cü il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının b/m. Həsənova Emilya Məmməd qızının  I kurs “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasında  “Təsviri sənət tarixi” fənnindən “Misir incəsənəti” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini, dos.Tağıyeva M.C.,, Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri dos.M.Məmmədov və professor müəllim heyəti üzvlərindən 6 nəfər iştirak edirdilər. b/m.Həsənova E.M.

Daha ətraflı

10 mart   2023- cü il tarixdə  dosent Əhədova Gülçimən Rasim  qızının II kurs “Texnologiya  müəllimliyi” ixtisasında “Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər” fənnindən “Metalkəsən dəzgahların təsnifatı, qovşaq və mexanizmləri”  mövzusunda  açıq dərsi keçirildi.

10 mart   2023- cü il tarixdə  GDU –nun ÜTF və texnologiya  kafedrasının dosenti Əhədova Gülçimən Rasim  qızının II kurs “Texnologiya  müəllimliyi” ixtisasında “Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər” fənnindən “Metalkəsən dəzgahların təsnifatı, qovşaq və mexanizmləri”  mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. dos. G.R. Əhədova dərsin  məqsədi, iştirak edənlər barədə  tələbələrə məlumat verdi, əvvəlki mövzu ətrafında  tələbələrlə sorğu

Daha ətraflı

10 mart 2023-cü il tarixdə III kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında Fizika kafedrasının dosenti İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının “Nüvə fizikası” fənnindən “Atom nüvəsinin modelləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

10 mart 2023-cü il tarixdə GDU-nun Fizika və texniki fənlər fakültəsinin III kurs fizika müəllimliyi ixtisasında Fizika kafedrasının dosenti İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının “Nüvə fizikası” fənnindən “Atom nüvəsinin modelləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev, Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev, dosentlər M.C.Tağıyeva., E.X.İsmayılov., b/m.S.X.Musayev., b/m.E.M.Məmmədov., müəllimlər N.Ə.Verdiyeva., T.T.Tahirova iştirak

Daha ətraflı

“FƏXRİ FƏRMAN”LA TƏLTİF EDİLMİŞLƏR

                                              Gəncə Dövlət Universitetinin  rəhbərliyi tərəfindən  8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibətilə təşkil olunmuş tədbirdə tədris prosesində səmərəli fəaliyyətinə görə fakültənin, eləcə də Universitetin içtimai həyatında, həmçinin şəhər miqyaslı tədbirlərdə fəal iştirakına görə Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin aşağıda adları göstərilən əməkdaşları 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibətilə təltif edilmişlər: Fəxri Fərmanla 1.Mehdiyeva Rəna Tofiq  qızı

Daha ətraflı

07.03.2023-cü il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının 1(2) kurs “Fizika müəllimliyi”ixtisasında “Molekulyar fizika” fənnindən açıq seminar dərsi keçirildi.

07 mart 2023-cü il tarxidə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin I(2) kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında Fizika kafedrasının müəllimi Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının “Molekulyar fizika” fənnindən “Molekulyar – kinetik nəzəriyyə. İdeal qaz. İdeal qaz qanunları. İdeal qazın əsas tənliyi” mövzusunda açıq seminar dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov., Fizika və

Daha ətraflı

6 mart 2023-cü il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Məmmədov Şaiq Faiq oğlunun açıq dərsi keçirildi

6 mart 2023–cü il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Məmmədov Şaiq Faiq oğlunun “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixitisasında II(2) kurs tələbələri ilə “Muzey işi” fənnindən “Azərbaycan və dünya muzeyləri” adlı mövzusunda  açıq dərsi keçirildi Açıq dərsdə Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., Təsviri incəsənət  kafedrasının müdiri, prof. M.M.Məmmədov və kafedranın professor – müəllim heyəti

Daha ətraflı

ELMİ ŞURA- 03.03.2023

B İ L D İ R İ Ş 03  mart  2023 – cü   il tarixdə saat   11 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir. 2022/2023– cü  tədris ilinin I yarımilin yekunu və II yarımilin başlanması ilə əlaqədar fakültədə müvafiq hazırlıq işlərinin və tədris laboratoriyalarının vəziyyəti haqqında. (

Daha ətraflı

2 mart   2023 – cü il tarixdə t.f.d. b/m.Tağıyeva Saidə Abduləli  qızının “Texnologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə  I kurs tələbələri ilə “Konstruksiya materialları  texnologiyası” fənnindən “Ərintilər nəzəriyyəsi. Ərintilərin  hal diaqramı haqqında anlayış” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

02 mart   2023 – cü il tarixdə “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının  texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Tağıyeva Saidə Abduləli  qızının “Texnologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə  I kurs tələbələri ilə “Konstruksiya materialları  texnologiyası” fənnindən “Ərintilər nəzəriyyəsi. Ərintilərin  hal diaqramı haqqında anlayış” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev., Magistratura

Daha ətraflı