Müəllif Arxivləri: Tunzala Fizika

“Konstruktor yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasları” fənnindən “Tipik maşın və aparatların prinsipial konstruktiv əsasları” mövzusunda ONLİNE DƏRS

müəllim – Dosent Gülçimən Əhədova FƏNNİN ADI:   S/f. Konstruktor yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasları                                   İXTİSAS: Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası  (Magistratura)       Magistr – I kurs Mövzu: Tipik maşın və aparatların prinsipial konstruktiv əsasları

Davamı