Müəllif Arxivləri: Tunzala Fizika

images-19

YENI IL BAYRAMI- 2017

  Bu bayramın yaranmasının azı 25 əsrlik tarixi var. İlin dəyişməsini bayram etmək adəti ilk dəfə qədim Mesopotamiyada yaranıb. Eramızdan əvvəl IV minilliyin sonunda Şumer, Babilistan, Assuriya kimi bu günümüzə qədər gəlib çatan mədəni irsiylə hələ də bizi heyrətləndirən mədəniyyət mərkəzləri burada təşəkkül tapıb. Tarixçi alimlərin fikrincə, məhz həmin dövrdə burada Yeni ilin gəlişi ilk dəfə bayram edilib. […]

Davamı

img_20161222_141155

22.XII. 2016- cı il tarixdə B/müəllim – Saidə Abduləli qızı Tağıyevanın    açıq dərsi keçirildi  

22 dekabr  2016 –cı il tarixdə  GDU – nin “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının b/müəllimi Tağıyeva Saidə Abduləli qızının  IV (1) kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında “Məktəbdə texniki fənlərin maddi texniki bazası” fənnindən  “Frez dəzğagının texniki xarakteristikasının tərtibi” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.E.Cavadov., Fakültə dekanı – prof.M.Quliyev.,  Fizika kafedrasının müdiri dos.N.Quliyev.,  Fizika və […]

Davamı

19.XII. 2016- cı il tarixdə B/müəllim Gülbəniz Qurban qızı Hüseynovanın    açıq dərsi keçirildi

  19 dekabr  2016 –cı il tarixdə  GDU – nin “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının b/müəllimi Hüseynova Gülbəniz Qurban qızının  IV(1) kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında “Texnologiya fənninin tədrisi metodikası” fənnindən  “Təlimin mərhələləri və alt sistemlər” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.E.Cavadov.,  Fakültə dekanı – prof.M.Quliyev., Fizika kafedrasının müdiri dos.N.Quliyev.,  Fizika və texniki  fənlər […]

Davamı

img-20161206-wa0025

06.XII. 2016- cı il tarixdə B/müəllim Bahar Sabir qızı Hacıyevanın    açıq dərsi keçirildi  

6 dekabr  2016 –cı il tarixdə  GDU – nin “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının b/müəllimi Hacıyeva Bahar Sabir qızının   IV(1) kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənnindən  “Elektrik təhlükəsizliyinin öyrənilməsi ” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.E.Cavadov., Fakültə dekanı – prof.M.Quliyev., Fizika kafedrasının müdiri dos.N.Quliyev.,  Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin metodşurasının […]

Davamı

20161205_102004

05.XII. 2016- cı il tarixdə B/müəllim Afət Həmid qızı Əliyevanın   açıq dərsi keçirildi  

  5  dekabr  2016 –cı il tarixdə  GDU – nin “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının b/müəllimi Əliyeva Afət Həmid qızının  III kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında “Tikiş texnologiyasının praktikumu” fənnindən  “Düz yubkanın biçilməsi texologiyası” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.E.Cavadov., Fakültə dekanı prof.M.Quliyev.,  Fizika kafedrasının müdiri dos.N.Quliyev.,  kafedranın professor –  müəllim heyətindən – dos.R.Həsənov., […]

Davamı

01.XII. 2016 – ELMİ SEMİNAR

  01 dekabr 2016 –cı il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika kafedrasında “Xaos nəzəriyyəsi” mövzusunda Elmi seminar keçirilmişdir. Seminarda kafedranın professor –  müəllim  heyəti üzvləri, doktorantları, magistrləri, Fizika müəllimliyi və Fizika ixtisaslarının müxtəlıif  kurs tələbələri iştirak etmişlər. Elmi seminarda kafedra müdiri,dos.N.Quliyev., Fakültə dekanı prof.M.Quliyev., prof.E.Mövsümov., dos.R.İmanov., dos.Y.Namazov., b/m-F.Hacıyev  xaos nəzəriyyəsinin tarixi, inkişaf mərhələləri, real tətbiq […]

Davamı

20161129_153422

29.XI. 2016- cı il tarixdə müəllim Rəşad Akif oğlu Abbasovun açıq dərsi keçirildi  

29  noyabr  2016 –cı il tarixdə  GDU – nin Fizika  kafedrasının müəllimi Abbasov Rəşad Akif oğlunun   IV kurs  Fizika müəllimliyi ixtisasında “Molekul fizikası” fənnindən  “Elektronoqrafiya və neytronoqrafiya üsulu ilə maddənin quruluşunun tədqiqi” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.N.Quliyev və kafedranın 7 müəllimi, Psixologiya kafedrasının  dosenti C.İbrahimov., ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri dos.E.M.Cavadov., […]

Davamı

20161128_155118

28.XI. 2016- cı il tarixdə müəllimə Nuranə Əlişir qızı Verdiyevanın açıq dərsi keçirildi  

28  noyabr  2016 –cı il tarixdə  GDU – nin Fizika  kafedrasının müəllimi Verdiyeva Nuranə Əlişir  qızının  IV kurs  Fizika ixtisasında “Maddə quruluşu” fənnindən  “Maddə quruluşunun fotoelektron və rentgenoelektron spektroskopiyası üsulu ilə təyini” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.N.Quliyev və kafedranın 6 müəllimi, Psixologiya kafedrasının  dosenti C.İbrahimov., Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin metodşurasının […]

Davamı

ds

28.XI. 2016- cı il tarixdə B/müəllim Əbülfət Paşa oğlu Məhərrəmovun  açıq dərsi keçirildi  

28  noyabr  2016 –cı il tarixdə  GDU – nin Təsviri İncəsənət  kafedrasının b/müəllimi Məhərrəmov Əbülfət Paşa oğlunun I kurs  Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasında “Boyakarlıq” fənnindən  “Tünd fonda iki üç əşyadan ibarət natürmort etüdü” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.M.Məmmədov., Rektorun səlahiyyətli nümayəndəsi,  dos. C.İbrahimov., Fizika kafedrasının müdiri dos.N.Quliyev., kafedranın müəllim heyətindən – […]

Davamı

20161125_104855-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f

25.XI. 2016- cı il tarixdə b/müəl. Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun    açıq dərsi keçirildi

25  noyabr  2016 –cı il tarixdə  GDU – nin ÜTF və texnologiya kafedrasının  b/müəl. Hüseynov Elbrus Cəlal oğlunun III  kurs  Texnologiya müəllimliyi ixtisasında  “Metalların emalı texnologiyası” fənnində “Əl ilə xarici yiv açma” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  kafedra müdiri  dos.E.M.Cavadov, Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.Quliyev., Psixologiya kafedrasının dosenti C.İbrahimov, , Fizika və […]

Davamı