Author Archives: Tünzalə Hüseynova

Monitorinq qrupunun dərslərdə iştirakı

30 noyabr 2022-ci il tarixdə  Fizika və texniki fənlər fakültəsində Monitoring qrupunun ilk iclası keçirildi. Monitorinq qrupunun sədri dos.Allahverdi Quliyevin tapşırığı ilə  dərslərdə iştirak etdilər.   Yekun olaraq  monitorinq qrupu və GDU-nun Keyfiyyət – Nəzarət şöbəsinin müdiri İsmayıl İsmayılovun iştirakı ilə birgə dərsləri müzakirə edib nəticələndirdilər və aparılan dərslər qənaətbəxş  hesab olundu.

30.XI.2022-ci il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının I kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Mexanika” fənnindən “Bərk cisimlərin xüsusi çəkisinin təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi.

30 noyabr 2022-ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının 1 illik əmək müqaviləsi ilə işləyən müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının I kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Mexanika” fənnindən “Bərk cisimlərin xüsusi çəkisinin təyini” mövzusunda Fizika kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq məqsədilə təşkil edilmiş açıq laboratoriya dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika

Daha ətraflı

28.XI.2022-ci il tarixdə müəl. Səfərova Anna Elxan qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” IV kurs tələbələri ilə “Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti” fənnindən “Bakı və Quba xalçası” mövzusunda seminar açıq dərsi keçirildi.

28.XI.2022-ci il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Səfərova Anna Elxan qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” IV kurs tələbələri ilə “Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti” fənnindən “Bakı və Quba xalçası” mövzusunda seminar açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri, prof.M.M.Məmmədov GDU-rektorunun səlahiyyətli nümayəndələri dos.Y.B.Namazov., dos.C.İbrahimov ., kafedranın professor müəllim

Daha ətraflı

25.XI.2022-ci il tarixdə müəl.Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının I kurs biologiya ixtisasında “Fizika” fənnindən “Mayelərin daxili sürtünmə əmsalının stoks üsulu ilə təyini” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

25 noyabr2022-ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının müəllimi Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının I kurs biologiya ixtisasında “Fizika” fənnindən “Mayelərin daxili sürtünmə əmsalının stoks üsulu ilə təyini” mövzusunda laboratoriya məşğələsindən açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev., dekan müavini dos.M.C.Tağıyeva., GDU-rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov iştirak edidilər. N.Ə.Verdiyeva açıq

Daha ətraflı

24.XI.2022-ci il tarixdə b/m. Əliyeva Afət Həmid qızının III kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında “Tikiş texnologiyası” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

24 Noyabr  2022- ci il tarixdə  GDU –nun ÜTF və texnologiya  kafedrasının b/m. Əliyeva Afət Həmid qızının III kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında “Tikiş texnologiyası” fənnindən “Koftanın (bluzun) tikilməsi texnologiyası ”  mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev “ÜTF və texnologiya” kafedrasının müdiri dos.E.M.Cavadov., GDU-nun açıq dərslərə nəzarət komissiyasının üzvü dos.

Daha ətraflı

24.XI.2022-ci il tarixdə b/m. t.f.d. Verdyeva Təranə Zahid qızının “Qrafika” fənnindən I kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında açıq dərsi keçirildi.

24 Noyabr  2022- ci il tarixdə  GDU –nun ÜTF və texnologiya  kafedrasının b/m.t.f.d. Verdiyeva Təranə Zahid qızının I kurs “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasında “Qrafika” fənnindən “Detalın eskizinin qurulması ”  mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev “ÜTF və texnologiya” kafedrasının müdiri dos.E.M.Cavadov., GDU-nun açıq dərslərə nəzarət komissiyasının üzvü dos.C.İbrahimov və kafedranın professor

Daha ətraflı

22.XI.2022-ci il tarixdə müəl.Məmmədova Ayşə Elbrus qızının IV kurs “Dizayn” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

22 noyabr  2022-ci il tarixdə  “Təsviri incəsənət”  kafedrasının müəllimi Məmmədova Ayşə Elbrus qızının  “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  IV kurs tələbələri ilə “Rəngkarlıq” fənnindən “Aksesuarların dizaynı” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev., Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzinin nümayəndəsi Şirinova Leyla Mahir qızı və Nağıyeva Ülkər Sahib qızı., GDU- rektorluğunun səlahiyətli

Daha ətraflı

21.XI. 2022-ci il tarixdə müəl. Abbasov Rəşad Akif oğlunun II kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Elektrik və maqnetizm” fənnindən “Bio-Savar-Laplas qanunu” mövzusunda seminar məşğələsindən açıq dərsi keçirildi.

21 noyabr 2022-ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının müəllimi Abbasov Rəşad Akif oğlunun II kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Elektrik və maqnetizm” fənnindən “Bio-Savar-Laplas qanunu” mövzusunda seminar məşğələsindən açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı prof.M.S.Quliyev., Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev., GDU-rektorunun səlahiyyətli nümayəndələri dos.Y.B.Namazov ., müəl.T.Tahirova

Daha ətraflı

Beynəlxalq Tələbə Günü münasibətilə Tələbə Yataqxanası Kompleksində tədbir

Beynəlxalq Tələbə Günü’münasibətilə Gəncə Dövlət Universitetinin Tələbə Yataqxanası Kompleksində tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Gəncə Dövlət Universitetinin Humanitar məsələlər üzrə prorektoru,dosent Gülsüm Fətəliyeva və rektorun baş müşaviri Asif Cavadov çıxış etmişdir. Tədbirdə Fizika və texniki fənlər fakültəsindən aktif tələbələr də işdirak etmişdir. Tədbir musiqi proqramı ilə davam etmişdir.

18.XI.2022-ci il tarixdə b/m.Rəsulova Elnarə Qoşqar qızının I kurs “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasında açıq dərsi keçirildi.

18.XI.2022-ci il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının baş müəllimi Rəsulova Elnarə Qoşqar qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” I kurs tələbələri ilə “Rəngkarlıq” fənnindən “Açıq fonda 2-3 əşyadan ibarət natürmortun etüdü” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.A.Cavadov., Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini dos.E.İsmayılov., Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri, prof.M.M.Məmmədov., kafedranın professor müəllim

Daha ətraflı