TƏLƏBƏLƏRİN “UŞAQ EVİ”ndəki  UŞAQLARA QAYĞISI

  Gəncə Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər təşkilatı ilə birgə  təşkil etdikləri  layihəyə Fizika və  Texniki Fənlər fakültəsinin tələbələridə qoşulmuşlar. 07 aprel 2017 – ci il tarixdə Fakültəmizin  bir qrup tələbələri  Gəncə şəhərində yerləşən  Uşaq Evlərindən birini ziyarət etmişlər. Uşaq evindəki uşaqlarla maraqlanıb, onların qayğısına qalmışlar.  Uşaqlar öz bacarıqlarını göstərmiş, şeir söyləmiş, mahnı oxumuşlar. Tələbələr onların […]

Davamı

06.04.2017- ci il tarixdə müəllimə Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının   açıq dərsi keçirildi

06 aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  müəlliməsi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının  I kurs  Texnologiya  müəllimliyi ixtisasında  “Ümumi Fizika bəhsinin Optika bölməsindən”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Linzaların baş fokus məsafəsinin təyini” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının müdiri […]

Davamı

05.04.2017- ci il tarixdə dosent İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının   açıq dərsi keçirildi

  05 aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  dosent İsgəndərova Səyyarə Paşa qızının  III kurs  Fizika müəllimliyi ixtisasında  “Nüvə fizikası”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Atom nüvəsinin modelləri, nüvənin hidrodinamik – damcı modeli” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının […]

Davamı

03.04.2017- ci il tarixdə b/müəllim Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun    açıq dərsi keçirildi

  03 aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  b/müəllimi  Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun  III kurs Fizika müəllimliyi ixtisasında  “Orta məktəb fizika kursunda məsələ həlli”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Məsələ həlli üsulları” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının müdiri […]

Davamı

31 MART 1918 -ci il AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI

1998-ci ildən 31 mart Azərbaycan Respublikasında dövlət səviyyəsində Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd edilir. Bu soyqırım Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyinin tarixində baş vermiş faciəli hadisələrə milli yaddaşın təzahürüdür. Azərbaycanlıların kütləvi surətdə qırğını, repressiyalara məruz qalması, doğma yurdlarından sürgün edilməsi və didərgin salınması XX əsr tarixinin ən faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir. “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasından ruhlanan […]

Davamı

30.03.2017- ci il tarixdə müəllim Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının açıq dərsi keçirildi

30  mart 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  müəlliməsi  Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının  I kurs Fizika ixtisasında  “Molekulyar fizika” fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “İdeal qazın genişlənməsi və sıxılması zamanı görülən iş. Daxili enerji. İstilik miqdarı. Termodinamikanın I qanunu” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və […]

Davamı

30.03.2017- ci il tarixdə Məmmədov Kamal Rəsul oğlunun  açıq dərsi keçirildi

30  mart 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  ÜTF və exnologiya kafedrasının baş müəllimi, Məmmədov Kamal Rəsul oğlunun II kurs Təsviri İncəsənət   müəllimliyi ixtisasında  “Rəsmxətt və onun tədrisi metodikası” fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Kəsimlərin işlənmə və işarə olunma qaydaları” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki […]

Davamı

30 mart   2017-cü ildə  Fakültə elmi Şurası keçirildi

      Bildiyimiz kimi hər ay Fizika və Texniki fənlər Fakültəsinin  Fakültə Elmi Şurası keçirilir. Hər ayın sonlarında keçirilən elmi şurada müxtəlif məsələlər ətrafında danışılır, müzakirə edilir. Dekan, kafedra müdirləri  aylıq məlumatları haqqında hesabatlar verirlər. 30 mart  2017 – ci   il tarixdə saat   11 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər […]

Davamı

28.03.2017- ci il tarixdə    dosent Qasımov İldırım İbrahim oğlunun   açıq dərsi keçirildi

  28  mart 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  dosenti İldırım İbrahim oğlu Qasımovun  IV kurs Fizika ixtisasında  “Optoelektronika” fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Optik yaddaş və yaddaş elementləri” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev., GDU  rektorunun səlahiyyətli […]

Davamı

27.03.2017- ci il tarixdə Məmmədova Südabə Oktay qızının açıq dərsi keçirildi

  27  mart 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  baş müəllimi, Məmmədova Südabə Oktay  qızının  III kurs fizika müəllimliyi ixtisasında  “Məktəb fizika kursunun elmi əsasları” fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Təzyiq. Maye və qazlarda təzyiq. Paskal qanunu. Arximed qanunu” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və […]

Davamı