20170511_143106

11.05.2017- ci il tarixdə dos. Namazov Yəhya Binnət oğlunun  açıq dərsi keçirildi

  11 may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika  kafedrasının dosenti Namazov Yəhya Binnət oğlunun II kurs  Fizika müəllimliyi  ixtisasında  “Elektrodinamika”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Elektrostatikanın tənlikləri. Puasson tənliyi və onun həlli” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının […]

Davamı

20170509_142435

08.05.2017- ci il tarixdə b/müəl. Sadıxova Mətanət Şahin qızının  açıq dərsi keçirildi  

8 may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının b/müəllimi Sadıxova Mətanət Şahin  qızının II kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında  “Tətbiqi mexanika”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Maşın hissələri birləşmələri və onların növləri” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.Quliyev., ÜTF […]

Davamı

IMG_8201

04.05.2017- ci il tarixdə b/müəl. Hacıyeva Bahar Sabir  qızının   açıq dərsi keçirildi

  04  may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və Texnologiya    kafedrasının b/müəllimi Hacıyeva Bahar Sabir  qızının  II(4) kurs  Texnologiya  müəllimliyi  ixtisasında  “Materialşünaslıq”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Metalların torna dəzgahlarında emal edilməsi” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və Texnologiya kafedrasının […]

Davamı

20170504_153738

04.05. 2017- “Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda konfrans keçirildi.

  04 may 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində “Müasir təbiət eləmlərinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans öz işinə başlamışdır. Konfransın açılış mərasimi Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilmişdir. Açılış mərasimində Gəncə şəhər icra  hakimiyyətinin başçısı cənab E.Vəliyev, GDU – nun rektoru prof.Y.Ə.Yusibov çıxış etmişlər. Nahar fasiləsindən sonra konfran bölmələrdə öz işini davam etdirmişdir. Optoelektronika […]

Davamı

20170426_120442

Fizika kafedrasının Şəhər ictimaiyyəti üçün açıq dərsi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin layihəsinə uyğun olaraq Gəncə Dövlət Universitetində şəhər ictimaiyyəti üçün açıq dərslərin keçirilməsi, ənənə şəklini almışdır. Həmin layihəyə uyğun olaraq 26 aprel  2017 – ci ildə GDU – nunj Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyevin “Elektrik və canlı orqanizm” mövzusunda   şəhər ictimaiyyəti üçün  açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  GDU – nun tədrisi təşkili və […]

Davamı

????????????????????????????????????

Rəssam, pedaqoq və alim Akif Əlirza oğlu Hüseynov

Mart ayında Akif Əlirza oğlu Hüseynovun 70 yaşı tamam oldu. Bunun təxminən 60 ilini sevimli işinə – təsviri  incəsənətə, 40 ilini gənc rəssamların hazırlanmasına həsr etmişdir. O, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. 1989 – cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin təsviri incəsənət kafedrasında  işləyir.  Onun 600 –dən artıq mənzərə, yüzlərlə natürmort […]

Davamı

24.04.2017- ci il tarixdə dos. Əhədova Gülçimən Rasim qızının  açıq dərsi keçirildi

  24  aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının dosenti  Əhədova Gülçimən Rasim  qızının IV kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında  “Məişətdə istifadə olunan alətlər”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Klimalar, onların növləri və işləmə funksiyaları” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin […]

Davamı

20170422_113902 - копия (2)

22.04.2017 – Ağacəkmə kampaniyası

22 aprel 2017 – ci il tarixdə Gəncə şəhərində ulu öndər H.Əliyevin adını daşıyan parkda Ağacəkmə kampaniyası keçirilmişdir. Ağacəkmə kampaniyasında GDU – nun Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin kollektivi də iştirak etmişdir. Kampaniya zamanı Fakültə dekaı prof.M.Quliyevin rəhbərliyi altında  Fizika, ÜTF və Texnologiya, Təsviri incəsənət kafedralarının əməkdaşları, I – IV kurs tələbələri də fəallıq göstərərək, […]

Davamı

20170424_121515

24.04.2017- ci il tarixdə b/müəllim Əliyeva Afət Həmid qızının açıq dərsi keçirildi

24  aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının b/müəllimi Əliyeva Afət Həmid qızının I kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında  “Kulinariya praktikumu”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Tortların hazırlanması, bəzədilməsi və süfrəyə verilməsi texnologiyası” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.Quliyev., […]

Davamı

20170420_135440

20.04.2017- ci il tarixdə müəllim Abbasov Rəşad Akif oğlunun açıq dərsi keçirildi

20  aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika kafedrasının müəllimi Abbasov Rəşad Akif oğlunun IV (1) kurs  Fizika müəllimliyi  ixtisasında  “Nanotexnologiyanın əsasları”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Nanokompozit və naokristallik materiallar. Ferromaqnit mayelər” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsi  Fizika kafedrasının müdiri, dos.N.Quliyev, […]

Davamı