21.XI. 2022-ci il tarixdə müəl. Abbasov Rəşad Akif oğlunun II kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Elektrik və maqnetizm” fənnindən “Bio-Savar-Laplas qanunu” mövzusunda seminar məşğələsindən açıq dərsi keçirildi.

21 noyabr 2022-ci il tarixdə GDU -nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində Fizika kafedrasının müəllimi Abbasov Rəşad Akif oğlunun II kurs “Fizika müəllimliyi” ixtisasında “Elektrik və maqnetizm” fənnindən “Bio-Savar-Laplas qanunu” mövzusunda seminar məşğələsindən açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı prof.M.S.Quliyev., Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev., GDU-rektorunun səlahiyyətli nümayəndələri dos.Y.B.Namazov ., müəl.T.Tahirova ştirak edidi.

R.A.Abbasov mövzu haqqında tələbələrə məlumat verdi, mövzu üzrə sual – cavab keçirdi. Məsələ həlli üçün işçi düsturları tələbələr lövhədə yazdılar. Daha sonra tələbələrlə məsələlələr həll edildi.

Açıq dərsdən sonra tələbələrin iştirakı ilə müzakirə keçirildi və açıq dərs “qənaətbəxş” qiymətləndirildi.