“Mənim müasirim (hərbiçi)” mövzusunda portret kompozisiyasının işlənməsi.

Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Tağıyeva Ruqiyyə Akif qızının II kurs Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasında “Kompozisiya” fənnindən “Mənim müasirim (hərbiçi)” mövzusunda portret kompozisiyasının işlənməsi. Bu gün keçirilən adi dərslərdən biri.