8 may 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi, f.f.d. İmanova Sevinc Ramazan qızının   Kompüter elmləri ixtisası üzrə I kurs tələbələrinə “Fizika” fənnindən açıq dərsi olmuşdur.

08 may 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi, f.f.d. İmanova Sevinc Ramazan qızının   Kompüter elmləri ixtisası üzrə I kurs tələbələrinə “Fizika” fənnindən açıq dərsi olmuşdur.

Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov., dos.S.İ.Əliyev., dos.V.C.Rüstəmov., b/m.E.M.Məmədov., müəl.R.Abbasov., b/m. İ.M.Mövsümova., müəl.T.T.Tahirova iştirak etdilər.

Müəllimə Sevinc İmanova kommunikativ və konstruktiv əlaqələrdən fəal təlim metodlarından və yeni texniki vasitələrdən istifadə edərək yüksək peşəkarlıq göstərdi. Seminar məşğələsində tələbələrin biliyi qiymətləndirildi.

Dərs müzakirə olundu və “əla” qiymətləndirildi.