GƏNCƏDƏ ŞOKALAD FESTİVALI

 

Gəncə Şəhəri Yeni  Gəncə H.Əliyev Mərkəzində   Şokalad Festivalı keçi-rilmişdir.  Bu festifalda bir çox tarixi eksponatlar, şəxsiyyətlərimizin portretləri demək olar ki, bir çox mədəniyyət və incəsənət abidələri şokaladdan düzəldilmişdir.

Açılış Gəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti başçısı və Gəncədə yerləşən Universitet rəhbərlərinin iştirakı ilə həıyata keçirildi. Gəncə Dövlət Universitetinin  müəllim və tələbə heyəti içərisində Fizika və Texniki fənlər Fakültəsi də aktiv iştirak etmişdir.