20 aprel 2016 – cı ildə dosent Səyyarə İskəndərovanın AÇIQ DƏRSİ keçirildi.

20 aprel 2016 – cı il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin  Fizika kafedrasının dosenti, texnbika üzrə fəlsəfə doktoru  Səyyarə Paşa qızı İskəndərovanın III kurs Fizika  ixtisasında “Nüvə fizikası” fənnindən “Alfa, betta – parçalanma nəzəriyyələri. Betta – çevrilmənin növləri” mövzusunda  açıq dərsi keçirildi.

Açıq dərsdə GDU rektorunun nümayəndələri dos.C.H.İbrahimovb, dos.T.D.Ələkbərov,  Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı dos.İ.İ.Qasımov, fakültə metodiki şürasının sədri prof. E.H.Mövsümov, Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev və kafedranın 8 nəfər professor – müəllim heyəti üzvləri iştirak edirdilər.

Açıq dərs müasir təlim vasitələrindən istifadə etməklə yüksək səviyyədə keçmişdir. Dos.S.P.İskəndərovatələbələrin və açıq dərsdə iştirak edənlərin  suallarına hərtərəfli cavab verdi.

Açıq dərsinsonunda  tələbələrin iştirakı ilə dos.S.P.İskəndə-rovanın açıq dərs “əla” qiymətləndirildi.