27.04.2016 – ÜTF və Texnologiya kafedrasının növbəti iclası

 

27 aprel 2016 – cı il tazixdə “ÜTF və Texnologiya” kafedrasının iclası keçirildi. İclasda müzakirə olunmuş gündəlik məsələlər bunlardır:

1.Kafedrada tədris edilən fənlərin yay imtahan sessiyasında hazırlıq vəziyyəti haqqında

  1. Bakalavr və magistr tələbələrinin buraxılış işlərinin vəziyyəti haqqında.

3.Kafedrada dos.G.R.Əhədovanın 04.04.2016-cı il tarixində “Elelktrik ütülərinin növləri və quruluşu” və b/m.T.Z.Verdiyevanın 21.04.2016 –cı il tarixində “Detalın eskizi və onun ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi” və b/m. K.R.Məmmədovun 12.04.2016 – cı il tarixində “Kəsimlərin işlənilmə qaydası”  mövzularında keçirdikləri açıq dərsləriin müzakirəsi.

5.Cari məsələ.

1) Dos.R.Həsənov

2) Dos.M.Yusifov

3) Dos.C.Qarayev

4) Dos.E.Cavadov

5) Dos.G.Əhədova

6) Dos.E.Yaqubov

8) B/müəl.K.Məmmədov

9) B/müəl.M.Sadıxova

10) B/müəl.T.Verdiyeva

Kafedra müdiri dos. M.Nağıyev və kafedranın müəllimləri bu məsələlər haqqında öz fikirlərini bildirərək çıxış etdilər.