25.04.2024-“Şuşa mövzusu Təsviri sənətdə” MÖVZUSUNDA USTAD DƏRSİ

25 aprel 2024-cü il tarixdə Rəssam, Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Tənqid və Sənətşünaslıq şöbəsinin müdiri, Əliyev Ziyadxan Alxan oğlunun Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsində ustad dərsi keçirildi. .   “Şuşa mövzusu Təsviri sənətdə ” mövzusuna həsr edilən ustad dərsində universitetin Fizika

Daha ətraflı

23 aprel 2024-cü il tarixdə ÜTF və texnologiya kafedrasının b/m. t.f.d. Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” II kurs tələbələrinə “Perspektiva” fənnindən açıq dərsi oldu.

23 aprel 2024-cü il tarixdə ÜTF və texnologiya kafedrasının b/m. t.f.d. Verdiyeva Təranə Zahid qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” II kurs tələbələrinə “Perspektiva” fənnindən “Müstəvi fiqurların perspektivdə təsviri.” mövzusunda açıq dərsi oldu.. Açıq dərsdə ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən b/m.p.f.d.G.Q.Hüseynova., b/m.E.C.Hüseynov., müəl.İ.A.Seyidova., emal.müd. M.B.Nəsibov., lab.müd.A.M.Quliyeva.,

Daha ətraflı

PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ – 28 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN 5(D) SİNFİNDƏ “TEXNOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ” İXTİSASININ IV KURS TƏLƏBƏSİ FƏTTAHOVA NURAY ƏLİ QIZININ SINAQ DƏRSİ KEÇİRİLDİ.

19 aprel 2024- ci il tarixdə  Gəncə  Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər  fakültəsinin “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Fəttahova Nuray Əli qıznın Pedaqoji təcrübə çərçivəsində  Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbinin  5(D) sinfində  “Təsviri incəsənət” fənnindən “Parçadan məmulat hazırlamaq üçün iş yeri alətlər və tərtibatlar” mövzusunda sınaq dərsi keçirildi. Sınaq dərsindən sonra A.H.Verdiyevanın

Daha ətraflı

19.04.2024-cü il tarixdə – fakültəmizin bir qrup tələbələri- ağac üzərində oyma emalatxasına Ekskursiya etdilər

19 aprel 2024- cü il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsi Təsviri incəsənət kafedrasının professoru Şaiq Məmmədovun rəhbərliyi altında “Təsviri incəsənət müəllimliyi ” ixtisasının III kurs tələbələri ilə birgə Heykəltaraş Məhərrəmov Saləddin Şurəddin oğluna məxsus ağac üzərində oyma emalatxanasına təşkil olunmuş ekskursiya etdilər.

18 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının b.m. /p.f.d. Rüstəmova Samirə Kamandir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Fizika fənn kurikulumu” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

18 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının b.m. /p.f.d. Rüstəmova Samirə Kamandir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Fizika fənn kurikulumu” fənnindən “Əsas və alt standartların funksiyaları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, dos.N.İ.Quliyev., dos. S.İ.Əliyev.,

Daha ətraflı

17 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının I kursunda müəl. Məmmədzadə Afət Cəlal qızının ”Məişət mədəniyyəti” fənnindən laborator açıq dərsi oldu.

17 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının I kursunda müəl. Məmmədzadə Afət Cəlal qızının ”Məişət mədəniyyəti” fənnindən “Axıdıcı çənin təmiri” mövzusunda laborator açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof. M.S.Quliyev., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən emal.müd. Y.Abdullayeva., lab.müd.A.M.Quliyeva., lab.müd.A.Quliyeva., tədris ustası T.M.Hüseynova iştirak edirdilər. Fənn müasir təlim texnologiyalarından

Daha ətraflı

Pedaqoji təcrübə – 28 saylı orta məktəbin 6(A) sinfində “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Verdiyeva Aysun Hüseynqulu qızının sınaq dərsi keçirildi.

PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ 17 aprel 2024- ci il tarixdə  Gəncə  Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər  fakültəsinin “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Verdiyeva Aysun Hüseynqulu qızının Pedaqoji təcrübə çərçivəsində  Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbinin  6(A) sinfində  “Təsviri incəsənət” fənnindən “Əşyalar aləmində” mövzusunda sınaq dərsi keçirildi. Sınaq dərsindən sonra A.H.Verdiyevanın keçdiyi dərs yüksək qiymətləndirildi.

17.04. 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Məktəb fizika eksperimenti” fənnindən açıq dərsi oldu.

17 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Musayev Seyfəddin Xəlil oğlunun   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələrinə “Məktəb fizika eksperimenti” fənnindən “Məktəb fizika eksperimentində müəllimin fəaliyyət modelləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakultəsinin dekan müavini dos.Tağıyeva M.C., Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov, dos.S.P.İsgəndərova., müəl.

Daha ətraflı

16 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının III kursunda b/m. Hacıyeva Bahar Sabir qızının ”Texniki termodinamika” fənnindən açıq dərsi oldu.

16 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının III kursunda b/m. Hacıyeva Bahar Sabir qızının ”Texniki termodinamika” fənnindən “Dairəvi proses və ya tsikillər” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev ., Kafedra müdiri müavini, dos.M.Ş.Sadıxova, kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən b/m.S.A.Tağıyeva., b/m.E.C.Hüseynov., emal müd. Y.S.Abdullayeva., lab.müd.A.M.Quliyeva., lab.U.L.Xəlilova., tədris

Daha ətraflı

08.04.2024-cü il tarixdə Fizika kafedrasının dos.Hüseynov Rasim Köçəri oğlunun Fizika müəllimliyi II kurs ixtisasında “Optika” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

08.04.2024-cü il tarixdə fizika kafedrasının dosenti Hüseynov Rasim Köçəri oğlunun Fizika müəllimliyi ixtisasının 2 kurs qrupunda”Optika” fənninin “İşığın polyarizələnməsi. Malyus Brüster qanunu. Frenel düsturu. İkiqat şüalanma” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini, dos. M.C.Tağıyeva., Fizika Kafedrasının müdiri, dos.Y.B.Namazov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.İmanov R.M., dos.S.P.İsgəndərova., dos.S.İ.Əliyev.,

Daha ətraflı