07.XI.2017- ci il tarixdə b/müəllim Həsənova Emilya Məmməd qızının açıq dərsi keçirildi

07.XI.2017 – cı il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının b/müəllimi  Həsənova Emilya Məmməd qızının “Təsviri incəsənət  müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbələri ilə “Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası” fənnindən  “İncəsənət haqqında müşahidə məşğələsi üçün əyani vəsaitin hazırlanması” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.C.H.İbrahimov,  Fizika kafedrasının müdiri, yoxlama komissiyasının  üzvü dos.N.İ.Quliyev.,  […]

Davamı

4 noyabr 2017 –ci il – Arxeoloji kompleksində təmizlik aksiyası

4 noyabr 2017 – ci il tarixdə Gəncədə “Qədim Gəncə” Arxeoloji  kompleksində təmizlik aksiyası keçirildi. Aksiya İDEA İctimai birliyi və Gəncə şəhər İcra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. Tədbirdə 500 –dən çox könüllü qoşulmuşdur. Gəncə Dövlət Universiteti kollektivinin böyük bir qrupu tədbirdə iştirak etdi. Fizika və Texniki fənlər fakültəsinin 30 nəfər tələbəsi də keçirilən aksiyaya könüllü […]

Davamı

03.11.2017 –ci il tarixdə müəl. Abbasov Rəşad Akif oğlunun açıq dərsi keçirildi

03.11.2017 – cı il tarixdə Fizika  kafedrasının müəllimi  Abbasov Rəşad Akif oğlunun “Fizika müəllimliyi” ixtisası üzrə  IV kurs tələbələri ilə “Nanotexnologiyanın  əsasları ” fənnindən  “Füllerenlər və nano borular” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.C.H.İbrahimov,  Fizika kafedrasının müdiri, yoxlama komissiyasının üzvü dos.N.İ.Quliyev.,   kafedranın  professor – müəllim heyətinin üzvlərindən dos.S.İsgəndərova., dos.Namazov Y., […]

Davamı

03.11.2017 –ci il tarixdə b/müəl.Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının  açıq dərsi keçirildi

    03.11.2017 – cı il tarixdə Fizika  kafedrasının b/müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm  qızının “Fizika müəllimliyi” ixtisası üzrə  I kurs tələbələri ilə “Mexanika” fənnindən  “İş, güc, enerji” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.C.H.İbrahimov, Fizika kafedrasının müdiri, yoxlama komissiyasının üzvü dos.N.İ.Quliyev.,   Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin metod şurasının sədri prof. E.Mövsümov., […]

Davamı

01.11.2017 –ci il tarixdə b/müəl. ped.üzrə fəlsəfə doktoru Rüstəmova Samirə Kamandir qızının  açıq dərsi keçirildi

01.11.2017 – cı il tarixdə Fizika  kafedrasının b/müəllimi , pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Rüstəmova Samirə Kamandir qızının  “Fizika müəllimliyi” ixtisası üzrə  IV kurs tələbələri ilə “Fizikanın tədrisində  qarşıya çıxan problemlər” fənnindən  “Müasir təlim metodları vasitəsilə keçirilən fəal  interaktiv  dərslər, növləri, quruluşu və mərhələləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov,  Fizika […]

Davamı

27.10.2017 –ci il tarixdə b/müəl. Allahverdiyeva Raziyyə Qiyas qızının  açıq dərsi keçirildi

27.10.2017 – cı il tarixdə Təsviri incəsənət kafedrasının baş müəllimi Allahverdiyeva Raziyyə Qiyas qızının  “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbələri ilə “TİTM” fənnindən  “İncəsənət haqqında müsahibə məşğələsi üçün plan və icmalın hazırlanması” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov, Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin metod şurasının sədri prof. E.Mövsümov., […]

Davamı

25.10.2017 –ci il tarixdə b/müəl.Elçin Misir oğlu Məmmədovun   açıq dərsi keçirildi

      25.10.2017 – cı il tarixdə Fizika  kafedrasının b/müəl. Elçin Misir oğlu Məmmədovun “Texnologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbələri ilə “Elektrotexniki işlərin icra texnologiyası” fənnindən  “Üçfazalı asinxron mühərrikin quruluşu. Iş prinsipi, güc itgiləri və f.i.ə.” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə  Fizika   kafedrasının  professor – müəllim heyətinin üzvlərindən  dos.E.Mövsümov., dos.S.Əliyev., dos.E.İsmayılov.,  dos.Y.Namazov., […]

Davamı

25.10.2017 –ci il tarixdə müəl.Aysel Yunis qızı Həmzəyevanın  açıq dərsi keçirildi

25.10.2017 – cı il tarixdə Fizika  kafedrasının müəl. Həmzəyeva Aysel Yunis qızının “Fizika müəllimliyi” ixtisası üzrə  II kurs tələbələri ilə “Elektromaqnetizm” fənnindən  “Om qanununa  əsasən naqillərin xüsusi müqavimətinin təyini” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov , Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.S.Quliyev, Fizika kafedrasının müdiri, yoxlama komissiyasının üzvü dos.N.İ.Quliyev.,   […]

Davamı

Gəncədə “Beynəlxalq Sülh günü”nə həsr olunmuş tədbir

21 sentyabr 2017 – ci il tarixdə Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin, Gənclər və baş İdman İdarəsinin,  Gəncə şəhər Təhsil,  Səhiyyə idarələrinin,  Mədəniyyət və Turizm idarələrinin, Universitet və kolleclərin birgə təşkilatçılığı  ilə Məhsəti Gəncəvi Mərkəzinin akt zalında tədbir keçirildi. Tədbirdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin fəal tələbələri də  iştirak edirdilər.  

Davamı