Category Archives: Kateqoriyasız

05.05.2022- ci il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının b/m. S.E.Kazımovanın “Heykəltaraşlıq” fənnindən “Klassik gips nümunələrindən dodağın yapılması. Dodaq üçün karkasın hazırlanmasıı” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

05 may  2022- ci il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının b/m. Kazımova Səriyyə Eyvaz qızının  I kurs “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasında  “Heykəltaraşlıq” fənnindən “Klassik gips nümunələrindən dodağın yapılması. Dodaq üçün karkasın hazırlanmasıı” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri dos.M.Məmmədov və professor müəllim heyəti üzvlərindən: prof.Ş.M.Məmmədov., b/m.Allahverdiyeva R.Q.., b/m.Məhərrəmov Ə.P., b/m.Verdiyeva E.H., b/m.Kazımova

Daha ətraflı

13.04.2022-ci il tarixdə b/m. p.f.d.G.Q.Hüseynovanın “texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda “Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

13.04.2022-ci il tarixdə “ÜTF və texnologiya” kafedrasının baş müəllimi, p.f.d.Hüseynova Gülbəniz Qurban qızının “texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda “Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası” fənnindən açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsin mövzusu “Ağac məmulatlarının birləşdirilməsi” idi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı prof.M.S.Quliyev., ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, dos.E.M.Cavadov., kafedranın  professor–müəllim  heyəti üzvlərindən: dos.M.Q.Yusifov., b/m.B.S.Hacıyeva., b/m.K.R.Məmmədov.,

Daha ətraflı

b/m.p.f.d.S.K.rüstəmovanın “Fizikanın tədrisi metodikası” fənnindən  “Fizikanın tədrisində məsələ həllinin əhəmiyyəti. Fizika məsələlərinin təsnifatı və həlli üsulları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi

13 aprel 2022-ci il tarixdə GDU –nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində II kurs Fizika müəllimliyi ixtisasında Fizika kafedrasının baş müəllimi, p.f.d. Rüstəmova Samirə Kamandir qızının  “Fizikanın tədrisi metodikası” fənnindən  “Fizikanın tədrisində məsələ həllinin əhəmiyyəti. Fizika məsələlərinin təsnifatı və həlli üsulları” mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı prof.M.S.Quliyev., Fizika

Daha ətraflı

08.04.2022-ci il tarixdə Əliyeva Afət Həmid qızının “Kulinariya praktikumu”  fənnindən “Salatların hazırlanması, bəzədilməsi və süfrəyə verilməsi”mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

08  aprel  2022 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının b/müəllimi Əliyeva Afət Həmid  qızının I kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında  “Kulinariya praktikumu”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Salatların hazırlanması, bəzədilməsi və süfrəyə verilməsi” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.Quliyev.,  ÜTF

Daha ətraflı

Elmi Şura

B İ L D İ R İ Ş 08 aprel 2022– ci   il tarixdə saat   11 00 – da  Gəncə  Dövlət  Universitetinin    Fizika və texniki  fənlər fakültəsinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir. G ü n d ə l i k   m ə s ə l ə  : Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralarda dərs yüklərinin yerinə yetirilməsi, fənlərin

Daha ətraflı

15 mart 2022-ci il tarxidə Xavəri Xavər Ələmxan qızının “Optika” fənnindən  “Mikroskop vasitəsilə şüşənin sındırma əmsalının təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi.

15 mart 2022- ci il tarixdə  GDU –nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində II kurs Fizika müəllimliyi ixtisasında  Fizika kafedrasının müəllimi Xavəri Xavər Ələmxan qızının “Optika” fənnindən  “Mikroskop vasitəsilə şüşənin sındırma əmsalının təyini” mövzusunda açıq laboratoriya dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyev.,  professor – müəllim heyəti üzvlərindən dos.M.C.Tağıyeva., p.f.d.S.K.Rüstəmova., dos.Y.B.Namazov., dos.R.M.İmanov., b/m.E.M.Məmmədov., müəl.A.İ.Kazımova.,

Daha ətraflı

20 YANVAR – QAN YADDAŞIMIZ

ANIM günü 13 yanvar 2022 – ci il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsində  20 yanvar Ümumxalq Hüzn gününə həsr edilmiş tədbir keçirildi. Tədbir fakültə dekanlığı və fakültə tələbə gənclər təşkilatı tərəfindən hazırlanmışdı. GDU –nun Humanitar Məsələlər üzrə prorektoru, dosent Gülsüm xanım Fətəliyeva da tədbirdə iştirak edirdi. 20 yanvar Şəhidlərinin, vətənimizin azadlığı, müstəqilliyi və bölünməzliyi

Daha ətraflı

31 DEKABR – YENI IL BAYRAMI

Bayramınız mübarək!!!!!! 1 Yanvar YENİ İL BAYRAMI Dünya xalqlarının böyük əksəriyyəti yeni ilin başlanğıcını dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə qeyd edirlər. Yeni il Yer kürəsinin bütün guşələrində dini etiqadlarından asılı olmayaraq müxtəlif xalqlar tərəfindən geniş qeyd olunan ən məşhur bayramlardandır. Yeni ili bayram etməklə insanlar belə hesab edirlər ki, bütün uğursuzluq və kədərli anlar köhnə ildə qalır, yeni il yeni arzular və ümidlər

Daha ətraflı