Müəllif Arxivləri: Tunzala Fizika

30.XI.2021- ci il tarixdə b/müəl. İmanova Sevinc Ramazan qızının açıq dərsi keçirildi

30.XI.2021- ci il tarixdə b/müəl. İmanova    Sevinc Ramazan qızının  açıq dərsi keçirildi 30 noyabr 2021- ci il tarixdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika müəllimliyi ixtisasının III (2) qrupunda Fizika kafedrasının baş müəllimi  İmanova Sevinc Ramazan qızının “Dünyanın  heliosentrik sistemi: Planetlərin hərəkət qanunları Kepler qanunları” mövzusunda açıq seminar dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə Fizika kafedrasınınmüdiri dos.N.İ.Quliyev. […]

Davamı

30 noyabr 2021- ci il tarixdə b/m.Əliyeva Afət Həmid qızının açıq dərsi keçirildi

30 noyabr 2021- ci il  tarixində “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının baş müəllimi Əliyeva Afət Həmid  qızının “Texnologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə III kurs tələbələri ilə “Tikiş texnologiyasının praktikumu” fənnindən “Paltarın (donun) hazırlanması texnologiyası ”  mövzusunda laboratoriya açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə ÜTF və texnologiya kafedrasının müdiri, dos.Elçin Cavadov, kafedranın professor müəllim heyəti üzvlərindən 5 nəfər iştirak  edirdilər. […]

Davamı

29 noyabr 2021-ci il tarixdə dos. Əhədova Gülçimən Rasim qızının açıq dərsi keçirildi.

29 noyabr 2021- ci il tarixdə  GDU –nun ÜTF və texnologiya  kafedrasının dosenti Əhədova Gülçimən Rasim qızının IV kurs “Texnologiya  müəllimliyi” ixtisasında “Məişət elektrik cihazları” fənnindən “Paltaryuyan maşınların növləri, sxemləri, texniki göstəriciləri. CMP tipli  paltaryuyan  maşınlarda olan nasazlıq və  onların aradan qaldırılması üsulları”  mövzusunda laboratoriya açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə ÜTF və texnologiya  kafedrasının müdiri dos.E.M.Cavadov […]

Davamı

29 noyabr 2021-ci il tarixdə b/m.Verdiyeva Təranə Zahid qızının açıq dərsi keçirildi.

29 noyabr  2021 – cı il tarixdə “ÜTF və texnologiya”  kafedrasının  baş müəllimi Verdiyeva  Təranə Zahid qızının “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbələri ilə “İnşaat və topoqrafik çertyojlar” fənnindən “Baş planın eksplikasiyasının tərtibi”  mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə ÜTF və texnologiya kafedrasının professor – müəllim heyəti üzvlərindən: b/m-M.Sadıxova.,  b/m.A.H.Əliyeva., b/m- K.Məmmədov., b/m-G.Hüseynova., tədris […]

Davamı

Fizika kafedrasının müəllimi, dissertant Nuranə Əlişir qızı Verdiyevanın ilkin müdafiəsi

Fizika kafedrasının müəllimi, dissertant Nuranə Əlişir qızı Verdiyevanın ilkin  müdafiəsi 26 noyabr 2021- ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika kafedrasının müəllimi Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının (22.20.01 – yarımkeçiricilər fizikası ixtisası üzrə) fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün  təqdim etdiyi “TlİnSe2 kristallarının elektrofiziki xassələrinə lantanoid element atomları (Dy, […]

Davamı

26 noyabr 2021- ci il tarixdə b/m.Rəsulova Elnarə Qoşqar qızının açıq dərsi keçirildi

26 noyabr   2021 –ci il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının baş müəllimi Rəsulova Elnarə Qoşqar qızının   “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  II kurs tələbələri ilə “Boyakarlıq” fənnindən “Gips basin etüdü” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Təsviri incəsənət  kafedrasının müdiri, prof. M.M.Məmmədov və Təsviri incəsənət kafedrasının professor – müəllim heyəti üzvlərindən 6 nəfər iştirak  etdilər. […]

Davamı

26 noyabr 2021- ci il tarixdə müəllim Veysova Rəna Məhəmməd qızının açıq dərsi keçirildi

26 noyabr 2021- ci il tarixdə  Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsində I kurs fizika müəllimliyi ixtisasında Fizika kafedrasının  müəllimi Veysova Rəna Məhəmməd qızının “Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi” mövzusunda  açıq seminar dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri  dos.N.İ.Quliyev, Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini, Fakültə tədris – metodiki şurasının sədri […]

Davamı

22 noyabr 2021-ci il tarixdə b/m.Həsənova Emilya Məmməd qızının açıq dərsi keçirildi

22 noyabr   2021 –ci il tarixdə “Təsviri incəsənət”  kafedrasının baş müəllimi Həsənova Emilya Məmməd  qızının   “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbələri ilə “Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası” fənnindən “Dekorativ rəsm məşğələsi üçün əyani vəsaitin hazırlanması” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Fakültə dekanı, prof. M.S.Quliyev, Təsviri incəsənət  kafedrasının müdiri, prof. M.M.Məmmədov […]

Davamı

17 NOYABR – MİLLİ DİRÇƏLİŞ GÜNÜ

17 NOYABR – MİLLİ   DİRÇƏLİŞ  GÜNÜ Noyabrın 17- si Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd edilir. Bu gün 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda 18 gün fasiləsiz davam edən etiraz mitinqləri ilə bağlıdır. Mixail Qorbaçovun başçılıq etdiyi Sovet imperiyasının Qarabağ məsələsi ətrafında apardığı antiazərbaycan siyasəti nəticəsində XX əsrin 80-ci illərinin sonunda Azərbaycanda antisovet xalq hərəkatı təşəkkül […]

Davamı

9 noyabr – Bayraq günü

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyi rəmzidir. Bu gün Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan müqəddəs Dövlət Bayrağımız- milli bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Bakıda, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada  qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. Müstəqil Azərbaycanın dövlət bayrağındakı üç rəngin ifadə etdiyi və XX əsrin  əvvəllərindəki milli istiqlal ideologiyamızın üç təməl prinsipini […]

Davamı